Y Rhuban Glas

Y Rhuban Glas
Gwobr Goffa David Ellis 1943 - 2000
​Awdur: R Alun Evans

Hanes y wobr ynghyd a phortreadau o'r 53 enillydd y gystadleuaeth yn y cyfnod yma.

Pris: £6.00 yn cynnwys cludiant.

£6.00