Yr Eisteddfod

gan Hywel Teifi Edwards

Cyfrol dathlu wythganmlwyddiant Yr Eisteddfod, 1176-1976

Cyhoeddwyd gan Lys yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1976

Pris: £8.00 yn cynnwys cludiant.

£8.00