Steddfod Stifyn!

Cwt Cabaret yn y Babell Lên  21:00

Mas ar y Maes yn cyflwyno ‘Steddfod Stifyn

Ydi, mae o’n ôl eleni… Ond pwy fydd gwesteion Stifyn Parri eleni?
Pwy fydd yn cystadlu?
Dewch i ddarganfod. Pwy fydd yn beirniadu? Chi!
Caewch y drysau yn y cefn a rhowch bob chwarae teg! 
 
Bydd y perfformiad yn cynnwys iaith gref. 
Noddir y noson gan Gronfa Gari. 
 

Tocynnau - £6

Ddim yn cynnwys mynediad i'r Maes

Mae tocynnau dydd am bris gostyngol ar gael ar ôl 4 pob dydd

 

Manylion Teithio