Steve Dimmick

Yn wreiddiol o Blaina, Blaenau Gwent, mae Steve Dimmick yn byw yng Nghaerdydd, yn dad i dri o blant ac yn gyfarwyddwr cwmni technolegol.  Ar ôl dechrau dysgu Cymraeg mewn dosbarth nos yn Llundain ac yna yng Nghaerdydd, dywed Steve i wythnos yn Nant Gwrtheyrn, ac mae’n grediniol i’r wythnos honno newid ei fywyd.  Dywed hefyd fod gwefan Say Something in Welsh hefyd wedi bod o gymorth amhrisiadwy iddo wrth iddo ddysgu’r Gymraeg.  Erbyn heddiw, mae’n defnyddio’r Gymraeg yn ddyddiol, ac mae’i angerdd dros yr iaith a Chymru yn llywio’i fywyd bob dydd.  Meddai Steve, “Dyw siarad dwy iaith ddim yn jyst dyblu dy sgiliau, mae fwy fel sgwario!  Ond mae degau o gylchoedd o ffrindiau newydd wedi cyrraedd fy mywyd am fy mod i’n siarad Cymraeg.  Ac mae fy musnes yn dibynnu ar y peth.”