Syniad o Amser: Kathod

19 Tachwedd 2020

Wrth iddi guradu’r rhifyn diweddaraf o zine Merched yn Gwneud Miwsig, penderfynodd Heledd Watkins y byddain hoffi datblygur prosiect ymhellach a chreu cerddoriaeth i gyd-fynd gydar cylchgrawn

Gofynnodd Heledd, syn aelod or band HMS Morris, i Bethan Mai (Rogue Jones) ac enillydd Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn eleni, Ani Glass dderbyn sialens i ysgrifennu cân ar y cyd o bell, a’r canlyniad yw ‘Syniad o Amser‘ - cân grŵp newydd sbon o’r enw Kathod, i’w chlywed am y tro cyntaf nos Fercher, 25 Tachwedd ar sioe Lisa Gwilym, ar Radio Cymru.  Bydd y gân hefyd yn cael ei rhyddhau ar Bandcamp ar 4 Rhagfyr (https://kathod.bandcamp.com), gyda’r arian yn mynd i Gymorth i Ferched Cymru.

Dywedodd Heledd Watkins, “Dwi wastad wedi bod eisiau cydweithio gyda merched eraill o’r SRG, ond wedi bod yn rhy nerfus i ofyn!  Ond, roedd y cylchgrawn yma a holl ddiflastod y cyfnod clo yn gyfle perffaith i fynd amdani.  Dwi wedi edmygu gwaith a thalent Bethan ac Ani ers blynyddoedd, ac wedi’u gweld nhw’n perfformio’n fyw droeon, ac mae hi wedi bod yn fraint anferthol i gael cydweithio efo nhw.

“Felly dyma rownd 1 Kathod, cân wedi’i hysgrifennu gen i a Bethan ac wedi’i chynhyrchu a’i chymysgu gan Ani Glass.  Dwi mor gyffrous i chi glywed ‘Syniad o Amser’!”

Ychwanegodd Bethan Mai, Mae wedi bod yn gyffrous iawn cael cyfle i greu rhywbeth fel criw o fenywod.  Yn wreiddiol, roedden ni wedi seilior syniad ar Atomic Kitten, ond wrth ir syniad ddatblygu, byddain grêt petair prosiect yn rywbeth syn gallu cario mlaen.

Dyn ni ddim eisiau i Kathod gael ei ddiffinio gan y lein-yp yma, ond yn hytrach bod modd iddo fe esblygu, gydag aelodau yn gallu picio mewn a mas, yn adlewyrchu gwahanol dalentau ac argaeledd pawb.  Ryn ni wir eisiau cadwr syniad yn ffresh a gwneud yn siwr ei fod en grymuso merched or cychwyn.”

Mae’r zine Merched yn Gwneud Miwsig, sydd wedi ysbrydoli prosiect Kathod, ar gael iw ddarllen ai lawr lwytho o issu.com/mygm ac ar Instagram @merchedmiwsig nawr.

Gwaith celf: Cadi Dafydd Jones

Gwaith celf: Cadi Dafydd Jones