System Draffig Lleol

Mae disgwyl hyd at 150,000 o ymwelwyr i ardal yr Eisteddfod yn ystod yr wythnos – ymwelwyr sy’n dod i fwynhau’r Brifwyl a’r ardal sy’n gartref iddi.  
 
Rydym yn gweithio gyda’r Heddlu, awdurdodau lleol a phartneriaid eraill, yn ogystal â chwmni rheoli traffig arbenigol er mwyn rhoi trefniadau dros dro yn eu lle a fydd yn cynnal llif traffig drwy’r ardal.
 
Tynnwn eich sylw at y trefniadau dros dro isod fydd yn weithredol yn ystod y cyfnod:
 
System unffordd Llanrwst
Ni fydd traffig Eisteddfod o gyfeiriad Llandudno ar yr A470 yn cael ei gyfeirio drwy ganol Llanrwst.  Er mwyn osgoi tagu canol y dref, fe fydd system unffordd yn dargyfeirio’r traffig yma o amgylch Llanrwst ar hyd:
- Ffordd Parry
- Ffordd Talybont
- Ffordd Tan yr Ysgol
(Holl gerbydau trymion (HGVs) o gyfeiriad y gogledd i ddilyn yr un gwyriad.)
Pob cerbyd arall o gyfeiriad y gogledd ar yr A470 i’w cyfeirio ar hyd:
- A548 Stryd Dinbych
- A548 Stryd Watling
Fe fydd traffig yr A470 o gyfeiriad y de yn mynd drwy ganol y dref yn ôl yr arfer.
 
Cyfyngiadau parcio
Er mwyn hwyluso’r system unffordd dros dro a sicrhau llwybrau clir ar gyfer traffig i feysydd parcio’r Eisteddfod, fe fydd cyfyngiadau parcio ar:
- A470 (rhwng gogledd Llanrwst a chyffordd Pont Waterloo)
- A5 Betws-y-Coed
- A5 (rhwng Pont Waterloo a Phengwern)
- Ffordd Parry
- Ffordd Talybont
- Ffordd Tan yr Ysgol
- Cae Person (rhwng Ffordd Tan yr Ysgol a Ffordd Nebo)
- Ffordd Nebo/B5427 (rhwng Ffordd Tan yr Ysgol a’r gyffordd â Lôn Fferm Carneddau)
- Stryd Dinbych (rhwng yr A470 a Stryd Watling)
 
Newid trefn ffyrdd dros dro
Er mwyn hwyluso llif y traffig, fe fydd rhai ffyrdd yn troi’n ffyrdd unffordd yn unig:
- Pont Fawr Llanrwst yn troi’n unffordd i fynd allan o’r dref yn unig.
- Lôn Fferm Carneddau i fynd o’r B5427 i’r A470 yn unig.
- Y Bryn i fynd o’r B5427 i’r A470 yn unig.
- Pont-y-pair ym Metws-y-Coed yn troi’n unffordd i mewn i Betws-y-Coed yn unig.  I fynd â cherbyd i ardaloedd ar ochr ogleddol Pont-y-Pair, gofynnir i chi ddilyn y gwyriad i Lanrwst, dros y Bont Fawr i’r B5106.  
 
Mynediad i breswylwyr yn unig yn: 
- Llwyn Brith,  
- Parc yr Eryr, 
- Stryd George, 
- Ffordd Tŷ Gwyn (Busnesau ar agor fel arfer)
- Maes Mawr
 
Mi fydd mesurau rheolaeth draffig dros dro yn weithredol drwy’r ardal gyfan er mwyn sicrhau llif traffig.  Fe allai’r mesurau hyn ychwanegu at hyd teithiau.