Te yn y Grug

Nos Fawrth 6 Awst 20:00

Côr yr Eisteddfod sy'n dringo'r Mynydd Grug yng nghwmni Begw, Mair a Winni Ffinni Hadog yn addasiad sioe gerdd Cefin Roberts, Karen Owen ac Al Lewis o'r gyfrol Te yn y Grug gan Kate Roberts.

Cyfle i ddathlu 60 mlynedd ers cyhoeddi'r straeon sydd mor berthnasol heddiw ag erioed - onid ydi bywyd yn fynydd i bawb?   

Tocynnau

Oedolyn : £27.00   |   Plentyn £20.00

Ar werth 10:00, 1 Mai 

0845 4090 800  /  www.eisteddfod.cymru/tocynnau

Manylion Teithio

Cefnogir gan Gronfa treftadaeth y Loteri Genedlaethol.