Te yn y Wawr

 
Nos Fercher a Iau, 7, 8 Awst, 18:00
 
Cyfle i ddathlu 60 mlynedd ers cyhoeddi’r llyfr eiconig gan Kate Roberts  mewn digwyddiad arbennig ar Stondin Merched y Wawr. 
Bydd cyfle i fwynhau Te p’nawn arbennig gan Cwmni Siwgwr a Sbeis, Llanrwst gyda’r fwydlen wedi ei ysbrydoli gan y straeon o nofel Te yn y Grug ac yna perfformiad arbennig o’r sioe ‘Kate’ gan Gwmni Mewn Cymeriad. 
 
Noddir gan Cronfa Treftadaeth y Loteri a Cadw 
 

Tocynnau £10.00

Rhaid archebu tocyn o stondin Merched y Wawr ar Faes yr Eisteddfod

 

Manylion Teithio