Teithio i Maes B

Dilynwch y cyfarwyddiadau i geir er mwyn cyrraedd cyffiniau Llanrwst, a’r cyfarwyddiadau ychwanegol isod er mwyn cyrraedd Maes B.
 
 
Maes B o gyfeiriad y gogledd (A470 o Landudno)
 
Mae trefn yn ei lle i’ch cyfeirio o amgylch Llanrwst er mwyn osgoi canol y dref.  Dilynwch yr arwyddion os gwelwch yn dda:
 • O’r gogledd ar hyd yr A470 
 • Oddi ar yr A470, trowch i’r chwith i Ffordd Parry;
 • Ar waelod Ffordd Parry, trowch i’r dde i Ffordd Talybont;
 • Ar waelod Ffordd Talybont, ewch yn syth ymlaen wrth y gyffordd i fynd ar hyd Ffordd Tan yr Ysgol;
 • Ar ôl ryw chwarter milltir ar Ffordd Tan yr Ysgol dilynwch yr arwyddon i droi i’r chwith drwodd i Ffordd Nebo.
 • Dilynwch Ffordd Nebo, hebio i faes parcio ar safle Ysgol Dyffryn Conwy gan chwilio am arwyddion i fynedfa Maes B.  
 
Maes B o gyfeiriad y dwyrain/gogledd ddwyrain (A548)
 
Dilynwch yr arwyddion os gwelwch yn dda:
 • O’r dwyrain a gogledd ddwyrain ar hyd yr A548 (Ffordd Abergele) 
 • Oddi ar Ffordd Abergele (A548), cyn cyrraedd canol y dref trowch i’r chwith i Ffordd Tan yr Ysgol;
 • Ar ôl ryw chwarter milltir ar Ffordd Tan yr Ysgol dilynwch yr arwyddon i droi i’r chwith drwodd i Ffordd Nebo.
 • Dilynwch Ffordd Nebo, hebio i faes parcio ar safle Ysgol Dyffryn Conwy gan chwilio am arwyddion i fynedfa Maes B.  
 
Maes B o gyfeiriad y de (A470/A5)
 
Dilynwch yr arwyddion os gwelwch yn dda:
 • O’r de ar hyd yr A470 
 • Ar yr A470, ewch heibio i Faes yr Eisteddfod fydd i’w weld ar y dde a maes parcio’r de ar y chwith.
 • Dilynwch y ffordd heibio i fynedfeydd y maes carafannau a throi i’r dde i Ffordd Tan yr Ysgol.
 • Trowch i’r dde eto yn syth i Ffordd Nebo.
 • Dilynwch y ffordd, hebio i faes parcio ar safle Ysgol Dyffryn Conwy gan chwilio am arwyddion i fynedfa Maes B.