Teithio i'r Maes Carafanau

Dilynwch y cyfarwyddiadau i geir er mwyn cyrraedd cyffiniau Llanrwst, ond sylwch fod cyfarwyddiadau ychwanegol yn eu lle er mwyn cyrraedd Maes Carafanau swyddogol yr Eisteddfod Genedlaethol.
 

Carafanau sy’n dod o gyfeiriad y gogledd (A470 o Landudno)

 • Defnyddiwch yr A55 os gwelwch yn dda;
 • Ar yr A55, ewch i gyffordd 19 a dilynwch yr A470 i gyfeiriad Llanrwst.
 • Dilynwch y ffordd am ryw 10.5 milltir
 
Mae trefn yn ei lle i’ch cyfeirio o amgylch Llanrwst er mwyn i garafanau osgoi strydoedd cul canol y dref.  Dilynwch yr arwyddion os gwelwch yn dda:
 • Oddi ar yr A470, trowch i’r chwith i Ffordd Parry;
 • Ar waelod Ffordd Parry, trowch i’r dde i Ffordd Talybont;
 • Ar waelod Ffordd Talybont, ewch yn syth ymlaen wrth y cyffordd i fynd ar hyd Ffordd Tan yr Ysgol;
 • Ar waelod Ffordd Tan yr Ysgol, trowch i’r chwith i ailymuno â’r A470;
 • Dilynwch y ffordd gan chwilio am arwyddion i’ch mynedfa chi i’r maes carafanau.  Bydd manylion eich mynedfa wedi’i anfon atoch o flaen llaw.  
 
Pwysig – 
Dim ond drwy ddefnyddio’r fynedfa a ddynodir i chi y cewch fynediad i’r maes carafanau.
 

Carafanau sy’n dod o gyfeiriad y de (A470/A5)

 • Mi fydd traffig sy’n cyrraedd o’r de ar yr A470, ac o’r dwyrain ar yr A5 yn cwrdd ger cyffordd Pont Waterloo y tu allan i Betws-y-Coed.  O’r fan honno, fe fyddwch yn ymuno â’r A470 i gyfeiriad Llanrwst.
 • Ar ôl cyffordd Pont Waterloo, fe fyddwch yn teithio i gyfeiriad Llanrwst,
 
Dilynwch yr arwyddion os gwelwch yn dda:
 • Ar yr A470, ewch heibio i Faes yr Eisteddfod fydd i’w weld ar y dde.
 • Chwiliwch am arwyddion i’ch mynedfa chi i’r maes carafanau.  Bydd manylion eich mynedfa wedi’i anfon atoch o flaen llaw.  
 
Pwysig – 
Dim ond drwy ddefnyddio’r fynedfa a ddynodir i chi y cewch fynediad i’r maes carafanau.
Mi fydd carafanau’n cael eu dargyfeirio er mwyn osgoi strydoedd cul canol y dref.
Os ydych chi’n mynd heibio’ch mynedfa, ewch ymlaen i’r dref, gan droi i’r dde i Ffordd Abergele, a dilynwch yr arwyddion yn ôl i’r maes carafannau i lawr Ffordd Tan yr Ysgol ar y dde.
 

Carafanau sy’n dod o gyfeiriad Abergele/Dinbych (A548)

 • Y nod yw ymuno â’r A548 (Ffordd Abergele) i mewn i Lanrwst.
 • O’r A55, dylid gadael yng nghyffordd 25, mynd yn syth ymlaen wrth y gylchfan a heibio i Gastell Bodelwyddan ar Allt yr Injan.  Dylid troi i’r dde ar waelod Allt yr Injan i ymuno â’r B5381 cyn troi i’r chwith wrth y groesffordd ar ôl Penrefail i ymuno â’r A548.
Dilynwch yr arwyddion os gwelwch yn dda:
 • Oddi ar Ffordd Abergele (A548), cyn cyrraedd canol y dref trowch i’r chwith i Ffordd Tan yr Ysgol;
 • Ar waelod Ffordd Tan yr Ysgol trowch i’r chwith i ymuno â’r A470;
 • Dilynwch y ffordd gan chwilio am arwyddion i’ch mynedfa chi i’r maes carafanau.  Bydd manylion eich mynedfa wedi’i anfon atoch o flaen llaw.  
 
Pwysig – 
Dim ond drwy ddefnyddio’r fynedfa a ddynodir i chi y cewch fynediad i’r maes carafanau.
Mi fydd carafanau’n cael eu dargyfeirio er mwyn osgoi strydoedd cul canol y dref.