Tendrau Offerynnau

28 Ionawr 2020

Lleoliad 2020: Tregaron, Ceredigion

Dyddiad: Gorffennaf 31 - 8 Awst 2020

Mae’n bosib i chi dendro pris ar gyfer adran unigol neu’r holl adrannau isod; 

  • Manyleb ar gyfer offerynnau ôl (backline), taro a llogi offerynnol cyffredinol 
  • Manyleb ar gyfer Gofynion Piano, Allweddell a’r Organ
 
 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ceisiadau am wybodaeth neu ddyfynbrisiau, cysylltwch ag: elen@eisteddfod.org.uk / 07841910686
 
Dylech ddychwelyd dyfynbrisiau erbyn hanner dydd, dydd Gwener 21 Chwefror 2020, drwy e-bost â’r teitl Tendr gofynion offerynnau ôl (backline), taro a llogi offerynnol cyffredinol gan nodi’n glir os hoffech dendro pris ar gyfer hwn yn unig, neu ar gyfer hwn yn ogystal ag unrhyw ran neu’r holl rannau o’r tendr gofynion pianos/allweddellau ac organ, at elen@eisteddfod.org.uk
 
Nid yw Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn rhwym i dderbyn y dyfynbris isaf nac unrhyw ddyfynbris. 
PDF icon Manyleb Tendr offerynnau ôl a tharoPDF icon Manyleb Tendr pianos, allweddellau, organ