Testunau

Lawrlwythwch gopi o testunau Ceredigion 2020 isod.

Mae'r copiau print wedi gwerthu allan erbyn hyn.

Mae modd cofrestru ar gyfer cystadlaethau llwyfan yma.

 

Mae llyfryn cystadlaethau i ddysgwyr ar gael ar waelod y dudalen yma.

 

Dylid ddanfon ceisiadau cystadlaethau cyfansoddi, Dysgwyr, a Dysgwr y Flwyddyn i;

Swyddfa'r Eisteddfod
Uned 15
Parc Busnes yr Wyddgrug
Ffordd Wrecsam
Yr Wyddgrug
 
CH7 1XP
 

*Peidiwch â phoeni os nad ydych yn gallu anfon eich ceisiadau cyfansoddi ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion drwy'r post.*

Cysylltwch â ni er mwyn gwneud trefniadau i gyflwyno’ch cais yn ddigidol.  Ebostiwch lois@eisteddfod.org.uk ac fe fyddwn yn anfon cyfarwyddiadau atoch er mwyn i chi allu cyflwyno’ch cais yn ddiogel. 

Rydym yn gwerthfawrogi bod nifer o bobl wedi treulio llawer iawn o amser yn paratoi deunydd i’w anfon atom, felly rydym am eich helpu i gyflwyno’r gwaith yn y ffordd fwyaf syml a diogel i bawb.

PDF icon Testunau 2020PDF icon Cystadlaethau i Ddysgwyr / Dysgwr y Flwyddyn