Tocynnau

Defnyddiwch y dudalen hon i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi am docynnau i'r Eisteddfod.

 1. Oes angen tocyn ar gyfer gweithgareddau'r Maes?

  • Bydd angen archebu tocyn dydd i fynychu digwyddiadau'r Eisteddfod
  • Bydd tocynnau ar werth ar 01/05/19
  • Gallwch archebu tocynnau arlein o 10:00
  • Gallwch archebu drwy ffonio’r linell docynnau o 10:00 – 0845 4090 800**
  • Mae'r llinell docynnau ar agor 07:00 - 18:00 7 diwrnod yr wythnos
  • Bydd tocynnau sy’n cael eu prynu cyn yr Eisteddfod yn cael eu hanfon i’ch cyfeiriad, a bydd modd casglu unrhyw docynnau eraill yn y swyddfa docynnau yn ystod yr wythnos
 2. Sut alla i archebu tocyn i'r Eisteddfod?

  • Bydd tocynnau ar werth ar 01/05/19
  • Gallwch archebu tocynnau arlein o 10:00
  • Gallwch archebu drwy ffonio’r linell docynnau o 10:00 – 0845 4090 800**
  • Mae'r llinell docynnau ar agor 07:00 - 18:00 7 diwrnod yr wythnos
  • Bydd tocynnau sy’n cael eu prynu cyn yr Eisteddfod yn cael eu hanfon i’ch cyfeiriad, a bydd modd casglu unrhyw docynnau eraill yn y swyddfa docynnau yn ystod yr wythnos

  ** Bydd galwadau'n costio hyd at 5c y funud, ynghyd â chostau mynediad eich cwmni ffôn. Cysylltwch â'ch darparwyr gwasanaeth am wybodaeth cost galwadau os yn ddefnyddwyr ffonau symudol, neu os nad yn gwsmer BT. 

 3. Os oes gennyf docyn dydd, ydw i'n gallu mynd i gyngerdd neu ddigwyddiad gyda'r nos?

  Na, mae angen tocyn ar wahân i gyngherddau a digwyddiadau'r nos.

  Ond, gallwch aros ar y Maes gyda’r nos a mwynhau’r gerddoriaeth fyw ar y llwyfan perfformio a’r awyrgylch gyfeillgar.

 4. Lle gallaf weld manylion ar gyfer ymwelwyr anabl?

  Gellir gweld holl fanylion i ymwelwyr anabl yma.

Cofiwch gysylltu os na chawsoch yr ateb i'ch cwestiwn yma.  Anfonwch ebost at gwyb@eisteddfod.org.uk neu ffoniwch 0845 4090 800.