Tocynnau

Defnyddiwch y dudalen hon i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi am docynnau i'r Eisteddfod.

 1. Oes angen tocyn ar gyfer gweithgareddau'r Maes?

  Bydd yr Eisteddfod yn gweithredu system bandiau garddwrn ar gyfer gweithgareddau’r dydd a gynhelir yn y Pafiliwn yn Theatr Donald Gordon ac yn yr is-bafiliynau a leolir yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

  Bydd angen band garddwrn i fynychu;

  • Pafiliwn
  • Theatr y Maes
  • Y Babell Lên
  • Rhagbrofion cystadlu (bydd ambell ragbrawf tu allan i adeilad y Ganolfan)

  Bydd modd archebu’r rhain ymlaen llaw neu’u prynu ar y diwrnod.

  Bydd hyn yn ein galluogi i reoli niferoedd sy’n cael mynediad yn unol ag anghenion iechyd a diogelwch y Ganolfan.

  Ni fydd angen prynu bandiau garddwrn i grwydro Maes Bae Caerdydd na chael mynediad i’r adeiladau y tu allan i Ganolfan y Mileniwm;

  • Y Lle Celf
  • Shwmae Caerdydd
  • Ty Gwerin
  • Caffi Maes B
  • Llwyfan y Maes
  • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  • Stondinau
  • Pentref Bwyd
  • Cymdeithasau
  • Sinemaes

  Nac ychwaith i grwydro llawr gwaelod y Ganolfan, lle bydd desg wybodaeth, caffi, siop a nifer o stondinau.

 2. Sut alla i archebu tocyn i'r Eisteddfod?

  Mae swyddfa docynnau ym mhrif fynedfa Canolfan Mileniwm Cymru os ydych chi am brynu tocynnau ar y diwrnod ei hun.

  Bydd tocynnau sy’n cael eu prynu cyn yr Eisteddfod yn cael eu hanfon i’ch cyfeiriad, a bydd modd casglu unrhyw docynnau eraill yn y swyddfa docynnau yn ystod yr wythnos.

  Mae'r llinell docynnau ar agor rhwng 10:00 - 18:00 neu gallwch archebu  yma.

  Rhif ffón y llinell docynnau: 0845 4090 900

  ** Bydd galwadau'n costio hyd at 5c y funud, ynghyd â chostau mynediad eich cwmni ffôn. Cysylltwch â'ch darparwyr gwasanaeth am wybodaeth cost galwadau os yn ddefnyddwyr ffonau symudol, neu os nad yn gwsmer BT. 

 3. Os oes gennyf  band garddwn, ydw i'n gallu mynd i gyngerdd neu ddigwyddiad gyda'r nos yng Nghanolfan y Mileniwm?

  Na, mae angen tocyn ar wahân i gyngherddau a digwyddiadau'r nos yn y Ganolfan. Gallwch brynu tocynnau ar gyfer cyngherddau a digwyddiadau ychwanegol yma.

  Ond, gallwch aros ar y Maes gyda’r nos a mwynhau’r gerddoriaeth fyw ar y llwyfan perfformio a’r awyrgylch gyfeillgar.

 4. Pa leoliadau ar y Maes fydd angen band garddwn?

  Bydd angen band garddwn i fynychu:

  • Pafiliwn
  • Theatr y Maes
  • Y Babell Lên
  • Rhagbrofion cystadlu (bydd ambell ragbrawf tu allan i adeilad y Ganolfan)

  Bydd modd archebu’r rhain ymlaen llaw yma neu’u prynu ar y diwrnod.

  Bydd hyn yn ein galluogi i reoli niferoedd sy’n cael mynediad yn unol ag anghenion iechyd a diogelwch y Ganolfan.

 5. Pa ardaloedd o'r Maes fydd gyda gweithgareddau yn rhad ac am ddim?

  Ni fydd angen prynu bandiau garddwrn i grwydro Maes Bae Caerdydd na chael mynediad i’r adeiladau y tu allan i Ganolfan y Mileniwm;

  • Y Lle Celf
  • Shwmae Caerdydd
  • Ty Gwerin
  • Caffi Maes B
  • Llwyfan y Maes
  • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  • Stondinau
  • Pentref Bwyd
  • Cymdeithasau
  • Sinemaes

  Nac ychwaith i grwydro llawr gwaelod y Ganolfan, lle bydd desg wybodaeth, caffi, siop a nifer o stondinau.

   

 6. Lle gallaf weld manylion ar gyfer ymwelwyr anabl?

  Gellir gweld holl fanylion i ymwelwyr anabl yma.

Cofiwch gysylltu os na chawsoch yr ateb i'ch cwestiwn yma.  Anfonwch ebost at gwyb@eisteddfod.org.uk neu ffoniwch 0845 4090 900.