Tocynnau

Defnyddiwch y dudalen hon i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi am docynnau i'r Eisteddfod.

 1. Beth sydd wedi’i gynnwys ym mhris tocyn dyddiol?

  Mae mynediad i bob gweithgaredd dydd a drefnir gan yr Eisteddfod yn rhad ac am ddim gyda thocyn Maes dilys.

  Gallwch fynd i mewn i unrhyw un o’n hadeiladau (gan gynnwys y Pafiliwn) i fwynhau cystadlaethau, cyflwyniadau, darlithoedd a phob math o weithgareddau. Gallwch fwynhau perfformiadau byw ar y llwyfan wrth ymyl y pentref  bwyd drwy’r dydd bob dydd, ac mae’r rhain yn rhad ac am ddim.

  Gallwch brynu llyfryn o holl weithgareddau’r Maes o’r Ganolfan Ymwelwyr am £1 neu bydd yr amserlenni ar gael i’w lawrlwytho o’r wefan o ddiwedd Mehefin ymlaen.

 2. Sut alla i archebu tocyn i'r Eisteddfod?

  Bydd tocynnau ar gael i'w prynu o 3 Ebrill 2017.

  Mae tocynnau bargen gynnar ar gael tan 30/06/17.

  Mae swyddfa docynnau ym mhrif fynedfa’r Eisteddfod os ydych chi am brynu tocynnau ar y diwrnod ei hun.

  Bydd tocynnau sy’n cael eu prynu cyn yr Eisteddfod yn cael eu hanfon i’ch cyfeiriad, a bydd modd casglu unrhyw docynnau eraill yn y swyddfa docynnau yn ystod yr wythnos.

 3. Ydw i'n gallu mynd i gyngerdd gyda'r nos gyda thocyn dyddiol?

  Na, mae angen tocyn ar wahân.

  Ond, gallwch aros ar y Maes gyda’r nos a mwynhau’r gerddoriaeth fyw ar y llwyfan perfformio a’r awyrgylch gyfeillgar gyda thocyn dyddiol dilys.

 4. Faint o’r gloch gallaf ddod ar y Maes gyda thocyn i un o’r cyngherddau?

  Mae tocynnau cyngherddau’n ddilys i gael mynediad i’r Maes o 16.00 ymlaen. 

 5. Rwy’n bwriadu dod i’r Maes ddiwedd y prynhawn, oes rhaid talu’r pris llawn am docyn?

  Mae’r Eisteddfod yn cynnig mynediad rhatach ar ôl 16.00 bob dydd.

  Nid oes modd eu harchebu ymlaen llaw. Ni fydd y tocyn hwn yn rhoi mynediad i chi i gyngherddau yn y Pafiliwn. 

  Ni chaniateir mynediad i’r Maes ar ôl 21.00.

 6. Beth yw oriau agor y swyddfa docynnau?
   

   

  Oriau agor y swyddfa docynnau - 7 diwrnod yr wythnos 07.00 - 20.00.
  Bydd modd archebu tocynnau ar y wefan yma, neu dros y ffôn ar y linell docynnau - 0845 4090 800. 

  *Bydd tocynnau ar werth o 10.00 ar y 3ydd o Ebrill 2017.

Cofiwch gysylltu os na chawsoch yr ateb i'ch cwestiwn yma.  Anfonwch ebost at gwyb@eisteddfod.org.uk neu ffoniwch 0845 4090 900.