Tocynnau Cystadleuwyr

Unigolion
Bydd eich tocyn i gystadlu ar gael i’w gasglu o’r Swyddf Docynnau wrth y Brif Fynedfa, ar ddiwrnod eich cystadleuaeth yn unig. Un tocyn a ddarperir i bob cystadleuydd hyd yn oed os oes mwy nag un rhagbrawf/prawf terfynol ar unrhyw ddiwrnod.  

Corau/Partïon/Grwpiau
Bydd y tocynnau mynediad torfol yn cael eu rhoi i un cynrychiolydd a fydd yn gyfrifol am eich holl grŵp, fel bod rheolaeth gyda chi dros eu dosbarthiad (byddwn yn gofyn am brawf).  Bydd tocynnau cystadlu ar gael i’w casglu gan eich cynrychiolydd o’rSwyddfa Docynnau ar ddiwrnod eich cystadleuaeth.

Fodd Bynnag - os hoffech dderbyn eich tocynnau torfol ymlaen llaw, cysylltwch gyda Lois Jones yn Swyddfa'r Wyddgrug cyn Dydd Gwener 12 Gorffennaf fan bellaf;

lois@eisteddfod.org.uk   /   0845 4090 400

Os am fanteisio ar yr opsiwn hwn, bydd angen enw pob aelod o'ch grŵp arnom, ac ni fyddwn yn prosesu cceisiadau heb dderbyn y manylion llawn. Gofynnir i chwi ddychwelyd unrhyw docynnau sbâr i'r Swyddfa Docynnau ar ddydd eich cystadleuaeth, gan nodi enw eich côr / grŵp ar yr amlen.

Plîs nodwch:

  • Rhaid i’r nifer o docynnau a archebir gyfateb gyda’r nifer sy’n cystadlu ar y llwyfan ar y diwrnod – byddwn yn monitro hyn a gallwn eich anfonebu am unrhyw wahaniaeth yn y niferoedd.
  • Os oes unrhyw gystadleuydd yn anghofio/colli tocyn ni fyddwn yn darparu tocyn newydd.