Gwybodaeth Cyffredinol Tocynnau

Dyddiad 2019:              3 – 10 Awst
Lleoliad 2019:               Sir Conwy

Ble mae gwybodaeth am y cyngherddau?

 • Byddwn yn lawnsio gwybodaeth am ein cyngherddau ddechrau mis Ebrill

Pryd fydd tocynnau Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019  ar werth?

 • Bydd tocynnau ar werth ar y 01/05/19

Sut alla i archebu tocyn i'r Eisteddfod?

 • Gallwch archebu tocynnau arlein o 10:00
 • Gallwch archebu drwy ffonio’r linell docynnau o 10:00 – 0845 4090 800**
 • Mae'r llinell docynnau ar agor 07:00 - 18:00 7 diwrnod yr wythnos
 • Bydd tocynnau sy’n cael eu prynu cyn yr Eisteddfod yn cael eu hanfon i’ch cyfeiriad, a bydd modd casglu unrhyw docynnau eraill yn y swyddfa docynnau yn ystod yr wythnos

** Bydd galwadau'n costio hyd at 5c y funud, ynghyd â chostau mynediad eich cwmni ffôn. Cysylltwch â'ch darparwyr gwasanaeth am wybodaeth cost galwadau os yn ddefnyddwyr ffonau symudol, neu os nad yn gwsmer BT

Bydd angen archebu tocyn dydd?

 • Bydd rhaid archebu tocyn dydd i fynychu digwyddiadau'r Maes
 • Bydd tocynnau ar gael i'w prynu o 1 Mai 2019
 • Mae tocynnau bargen gynnar ar gael tan 30/06/19
 • Mae swyddfa docynnau ym mhrif fynedfa’r Eisteddfod os ydych chi am brynu tocynnau ar y diwrnod ei hun
 • Bydd tocynnau sy’n cael eu prynu cyn yr Eisteddfod yn cael eu hanfon i’ch cyfeiriad, a bydd modd casglu unrhyw docynnau eraill yn y swyddfa docynnau yn ystod yr wythnos
 
Beth sydd wedi’i gynnwys ym mhris tocyn dyddiol?
 • Mae mynediad i bob gweithgaredd dydd a drefnir gan yr Eisteddfod yn rhad ac am ddim gyda thocyn Maes dilys. (Oni nodir yn wahanol)
 • Gallwch fynd i mewn i unrhyw un o’n hadeiladau (gan gynnwys y Pafiliwn) i fwynhau cystadlaethau, cyflwyniadau, darlithoedd a phob math o weithgareddau. Gallwch fwynhau perfformiadau byw ar y llwyfan wrth ymyl y pentref  bwyd drwy’r dydd bob dydd, ac mae’r rhain yn rhad ac am ddim
 • Gallwch brynu llyfryn o holl weithgareddau’r Maes o’r Ganolfan Ymwelwyr am £1 neu bydd yr amserlenni ar gael i’w lawrlwytho o’r wefan o ddiwedd Mehefin ymlaen
 
Ydw i'n gallu mynd i gyngerdd gyda'r nos gyda thocyn dyddiol?
 • Na, mae angen tocyn ar wahân
 • Ond, gallwch aros ar y Maes gyda’r nos a mwynhau’r gerddoriaeth fyw ar y llwyfan perfformio a’r awyrgylch gyfeillgar gyda thocyn dyddiol dilys
 
Faint o’r gloch gallaf ddod ar y Maes gyda thocyn i un o’r cyngherddau?
 • Mae tocynnau cyngherddau’n ddilys i gael mynediad i’r Maes o 16.00 ymlaen
 
Rwy’n bwriadu dod i’r Maes ddiwedd y prynhawn, oes rhaid talu’r pris llawn am docyn?
 • Mae’r Eisteddfod yn cynnig mynediad rhatach ar ôl 16.00 bob dydd
 • Nid oes modd eu harchebu ymlaen llaw. Ni fydd y tocyn hwn yn rhoi mynediad i chi i gyngherddau yn y Pafiliwn
 • Ni chaniateir mynediad i’r Maes ar ôl 21.00

Ydych chi'n cynnig ad-daliadau/ medru cyfnewid tocynnau?

 • Sylwer nad oes modd rhoi ad-daliad am docynnau
 • Gall artistiaid ac atyniadau gael eu newid heb rybudd

 

Ceir gwybodaeth i ymwelwyr anabl yma.


Rhif ffôn llinell ymholiadau'r Eisteddfod yw 0845 4090 900 a dyma’r cyfeiriad e-bost: gwyb@eisteddfod.org.uk.