Gwybodaeth Cyffredinol Tocynnau

Dyddiad 2020:              1 – 8 Awst
Lleoliad 2020:               Ceredigion

Ble mae gwybodaeth am y cyngherddau?

  • Byddwn yn lawnsio gwybodaeth am ein cyngherddau ddechrau mis Ebrill

Pryd fydd tocynnau Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020  ar werth?

  • Byddwn yn cyhoeddi dyddiad yn fuan

Sut alla i archebu tocyn i'r Eisteddfod?

  • Gallwch archebu tocynnau arlein
  • Gallwch archebu drwy ffonio’r linell docynnau – 0845 4090 800**
  • ** Bydd galwadau'n costio hyd at 5c y funud, ynghyd â chostau mynediad eich cwmni ffôn. Cysylltwch â'ch darparwyr gwasanaeth am wybodaeth cost galwadau os yn ddefnyddwyr ffonau symudol, neu os nad yn gwsmer BT
 

Ceir gwybodaeth i ymwelwyr anabl yma.


Rhif ffôn llinell ymholiadau'r Eisteddfod yw 0845 4090 900 a dyma’r cyfeiriad e-bost: gwyb@eisteddfod.org.uk.