Trefnwyr yn annog Eisteddfodwyr i osgoi gyrru drwy Betws-y-Coed

5 Awst 2019

Mae swyddogion yr Eisteddfod wedi apelio ar bobl i beidio â gyrru drwy Betws-y-Coed er mwyn cyrraedd y Brifwyl yn ardal Llanrwst.

Mae teithwyr o ardaloedd yn y gogledd orllewin yn cael eu cynghori i ddefnyddio’r A55 ac yna i droi am Lanrwst ger Cyffordd Llandudno (19), neu i fynd am yr A470 drwy Flaenau Ffestiniog a Dolwyddelan.

Dros y dyddiau diwethaf mae oedi wedi’i greu ar yr A5 i’r ddau gyfeiriad oherwydd y niferoedd sy’n gyrru drwy Fetws-y-Coed.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn cynghori ei bod hi’n gyflymach i gyrraedd Llanrwst o ardaloedd gorllewinol os ydyn nhw’n osgoi canol Betws-y-Coed.

Meddai Betsan Moses, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Ry’n ni’n deall beth mae pobl yn ei wneud – maen nhw’n defnyddio y llwybrau arferol i gyrraedd Llanrwst, ond dydi’r wythnos hon ddim yn wythnos arferol.  Ry’n ni’n apelio ar yrrwyr i beidio â theithio drwy Fetws-y-Coed, ac i ddilyn y prif lwybrau o gyfeiriad Llandudno a Blaenau Ffestiniog.

“Mae’r traffig yn llifo’n dda i mewn ac allan o’n meysydd parcio. Fodd bynnag mae’n ymddangos bod y niferoedd sy’n dod drwy Fetws-y-Coed yn achosi oedi o ran cyrraedd rhai meysydd parcio.  Rydym yn sicrhau i ymwelwyr ei bod hi’n hwylus iawn i gael mynediad i’r Maes ar ein bysiau gwennol o bob maes parcio.”

Meddai llefarydd ar ran Heddlu’r Gogledd,  “Rydan ni’n cynghori teithwyr yn gryf i gadw at y rhybudd i beidio â theithio drwy Fetws-y-Coed.  Y ffordd gyflymaf i gyrraedd yr Eisteddfod yn Llanrwst yw drwy ddilyn y cyfarwyddiadau i gyrraedd ar yr A55 neu’r A470 heb fynd drwy ganol Betws-y-Coed.”