Tynnu nôl o gystadlu

 
Pwysig: Os nad ydych mwyach yn bwriadu cystadlu, gofynnir i chi gysylltu â Lois cyn gynted a phosib, ar lois@eisteddfod.org.uk neu 0845 4090 400 i hwyluso rhediad y rhagbrawf.
 
 
Problem cyrraedd ar amser ar ddydd y gystadleuaeth 
Ni all yr Eisteddfod dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw un sy'n cyrraedd yn hwyr.  Os oes problem o unrhyw fath, plîs cysylltwch â’r Swyddfa gan sicrhau fod Lois yn derbyn eich neges.