Digwyddiadau

Time Dyddiad Event name Theme Actions
09:30 5 Awst 2019 Yoga Mwy
10:00 5 Awst 2019 Clocsio gyda Tudur Phillips Mwy
10:00 5 Awst 2019 Crefftau helyg Mwy
10:00 5 Awst 2019 Pasbort Llanrwst Mwy
10:00 5 Awst 2019 Ymchwil Canser Cymru Mwy
10:00 5 Awst 2019 Technocamps Mwy
10:00 5 Awst 2019 Parc Cenedlaethol Eryri Mwy
10:00 5 Awst 2019 LEGO® Mwy
10:00 5 Awst 2019 Prifysgol Aberystwyth Mwy
10:00 5 Awst 2019 Grwp Llandrillo Menai Mwy
10:00 5 Awst 2019 DVLA Mwy
10:00 5 Awst 2019 Y Gymdeithas Frenhinol Cemeg a Techniquest Mwy
10:00 5 Awst 2019 Grwp Peirianneg a Gwyddoniaeth Gogledd Cymru Mwy
10:00 5 Awst 2019 IOP Cymru Mwy
10:00 5 Awst 2019 Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru Mwy
10:00 5 Awst 2019 Prifysgol Bangor Mwy
10:00 5 Awst 2019 Sŵ Mynydd Bae Colwyn Mwy
10:00 5 Awst 2019 FSC Cymru Mwy
10:00 5 Awst 2019 Prifysgol Caerdydd Mwy
10:00 5 Awst 2019 Dewch i Gynganeddu: Y Draws Mwy
10:00 5 Awst 2019 Plaid Cymru Mwy
10:15 5 Awst 2019 Her Hanner Awr Fwr (145) Mwy
10:30 5 Awst 2019 Cystadleuaeth Tŷ Bach Mr Urdd: Casglu Jôcs Mwy
10:30 5 Awst 2019 Peintio Wynebau Mwy
10:30 5 Awst 2019 Her Awr Fawr (144) Mwy
10:30 5 Awst 2019 Experimentrics Mwy
10:30 5 Awst 2019 Creu Cymunedau: Lles a Chrefft yn Sain Ffagan Mwy
11:00 5 Awst 2019 Theatr Genedlaethol Cymru: Gweithdy creu pypedau Mwy
11:00 5 Awst 2019 Sioe Cyw Mwy
11:00 5 Awst 2019 Gweithdy Drama Creadigol Mwy
11:00 5 Awst 2019 Gweithdy Ukelele Mwy
11:00 5 Awst 2019 Cystadleuaeth Actio Drama neu waith dyfeisiedig (111) Mwy
11:00 5 Awst 2019 Sesiwn Planetariwm Mwy
11:00 5 Awst 2019 Gweithdy Ysgrifennu Creadigol – Tŷ Newydd ar Daith! Mwy
11:00 5 Awst 2019 Piantel Mwy
11:00 5 Awst 2019 Dawnswyr Talog Mwy
11:00 5 Awst 2019 Un gair - Eigra Mwy
11:00 5 Awst 2019 Cynllun Gofal Cymraeg Gwaith Mwy
11:00 5 Awst 2019 Gwylltio gyda Gwylltio Mwy
11:15 5 Awst 2019 Sioe Wyddoniaeth Wych Mwy
11:30 5 Awst 2019 Dewch i Gyfarfod Cast Rown a Rownd Mwy
11:30 5 Awst 2019 Y Mabinogion : Stori Fyw Peredur Mwy
11:30 5 Awst 2019 Cynulliad Cenedlaethol Cymru : Deall ein hanes – Addysgu hanes a diwylliant Cymru Mwy
11:45 5 Awst 2019 Paned gyda Cyw a'I Ffrindiau Mwy
12:00 5 Awst 2019 Theatr Genedlaethol Cymru: Gweithdy creu cymeriadau gyda phrops theatr Mwy
12:00 5 Awst 2019 Dawns Mr Urdd Mwy
12:00 5 Awst 2019 Sioe Stwnsh Mwy
12:00 5 Awst 2019 Amser Stori gyda chriw Cyw Mwy
12:00 5 Awst 2019 Twrw, Dan a Dicw - Cwmni'r Fran Wen Mwy
12:00 5 Awst 2019 Cwmni'r Frân Wen: Twrw Dan a Dicw Mwy
12:00 5 Awst 2019 Sesiwn Planetariwm Mwy
12:00 5 Awst 2019 Ffrindiau Darllen Mwy
12:00 5 Awst 2019 Clera - Sesiwn Werin Mwy
12:00 5 Awst 2019 Dangosiad o'r Archif: Dyddiau Ysgol a Chwarae Mwy
12:00 5 Awst 2019 Stori Cyn Cinio! Mwy
12:00 5 Awst 2019 Sesiwn Gelf Mwy
12:00 5 Awst 2019 Hywel Coetmor a Rhys Gethin: Dau Frawd a Dau Filwr o Nanconwy Mwy
12:15 5 Awst 2019 Experimentrics Mwy
12:30 5 Awst 2019 Y Mabinogion : Stori Fyw Peredur Mwy
12:30 5 Awst 2019 Yr Oria Mwy
12:30 5 Awst 2019 Dŵr a Strwythurau Bywyd Mwy
12:45 5 Awst 2019 Emyr Humphreys yn 100 Mwy
13:00 5 Awst 2019 Yoga Teulu Mwy
13:00 5 Awst 2019 Angharad Harrop Mwy
13:00 5 Awst 2019 DJ y Dydd Mwy
13:00 5 Awst 2019 Sesiwn Planetariwm Mwy
13:00 5 Awst 2019 Picnic 4 a 6 Mwy
13:00 5 Awst 2019 Darganfod Cerddoriaeth Cymru gyda Tŷ Cerdd a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru Mwy
13:00 5 Awst 2019 Siddi Mwy
13:00 5 Awst 2019 Dangosiadau: Ffilmiau Animeiddio Menter Iaith Conwy Mwy
13:00 5 Awst 2019 Côr Alaw Mwy
13:00 5 Awst 2019 Cymraeg Byd Busnes Mwy
13:00 5 Awst 2019 Y Fraint o Fod yn Rhydd Mwy
13:15 5 Awst 2019 Experimentrics Mwy
13:30 5 Awst 2019 Dawns i Bawb: Gweithdy creu fflachddawns mewn awr Mwy
13:30 5 Awst 2019 Gweithdy Ukelele Mwy
13:30 5 Awst 2019 Rhagbrawf: Deialog (115) Mwy
13:30 5 Awst 2019 Y Mabinogion : Stori Fyw Peredur Mwy
13:30 5 Awst 2019 Just More Productions: Straeon Sawrus Mwy
13:30 5 Awst 2019 Fleur de Lys Mwy
13:30 5 Awst 2019 Y Weledigaeth ar gyfer y Dyfodol Mwy
13:30 5 Awst 2019 Awdur y Dydd Mwy
14:00 5 Awst 2019 Crefftau helyg Mwy
14:00 5 Awst 2019 Twrw, Dan a Dicw - Cwmni'r Fran Wen Mwy
14:00 5 Awst 2019 Llun a Llên Mwy
14:00 5 Awst 2019 Theatr Bara Caws & Cwmni Tebot: Costa Byw Mwy
14:00 5 Awst 2019 Cystadleuaeth Actio Drama neu waith dyfeisiedig (111) Mwy
14:00 5 Awst 2019 Sesiwn Planetariwm Mwy
14:00 5 Awst 2019 Dangosiad: SuperTed Mwy
14:00 5 Awst 2019 Yr Achos dros Newid: Brexit, Datganoli a'r Undeb - Jeremy Miles AC Mwy
14:15 5 Awst 2019 Sioe Wyddoniaeth Wych Mwy
14:15 5 Awst 2019 Cerdd Dant Cyfoes: Gwenan Gibbard, Esyllt Tudur, Beth Celyn a Modlen Alun Mwy
14:15 5 Awst 2019 Dathlu'r Deugain: Clwb Mynydda Cymru Mwy
14:30 5 Awst 2019 Dewch i Gyfarfod Cast Rown a Rownd Mwy
14:30 5 Awst 2019 Gweithdy Creu Gwisgoedd Mwy
14:30 5 Awst 2019 Peintio Wynebau Mwy
14:30 5 Awst 2019 Tynnu'r Gelyn Mwy
14:30 5 Awst 2019 Cig coch – yn fwy gwyrdd nag yr ydych chi’n feddwl? Mwy
14:30 5 Awst 2019 Dementia a Chyfres Darllen yn Well: Mam-gu a fi Mwy
14:30 5 Awst 2019 Sesiwn Gomedi Mwy
14:30 5 Awst 2019 Cyw a'i Ffrindiau Mwy
14:30 5 Awst 2019 Cig coch – yn fwy gwyrdd nag yr ydych chi’n feddwl? Mwy
14:30 5 Awst 2019 Dienw Mwy
15:00 5 Awst 2019 Her y Dydd Stwnsh Mwy
15:00 5 Awst 2019 Picnic Sali Mali Mwy
15:00 5 Awst 2019 Gweithdy Ukelele Mwy
15:00 5 Awst 2019 Ysbryd y Frwydr Mwy
15:00 5 Awst 2019 Experimentrics Mwy
15:00 5 Awst 2019 Sesiwn Planetariwm Mwy
15:00 5 Awst 2019 Rhys Meirion mewn sgwrs gyda Robat Arwyn Mwy
15:00 5 Awst 2019 Dewis eich hoff raglen deledu Cymraeg: RTS Cymru yn 60 oed Mwy
15:00 5 Awst 2019 Tai Haf - Polosi i Gymru Mwy
15:10 5 Awst 2019 Nant Gwrtheyrn Mwy
15:30 5 Awst 2019 Enillydd Jôc y Dydd Mwy
15:30 5 Awst 2019 Sioe Cyw Mwy
15:30 5 Awst 2019 Gemau Parti Mwy
15:30 5 Awst 2019 Theatr Gen Creu: Branwen Mwy
15:30 5 Awst 2019 Elis Derby Mwy
15:30 5 Awst 2019 Rhys Gwynfor Mwy
15:30 5 Awst 2019 Tudur, Trump a’r Teulu Mwy
15:30 5 Awst 2019 Owen Gethin Jones: Ei Fywyd a'i Feiau Mwy
15:45 5 Awst 2019 Helfa Drysor: Sherlock Holmes a Diflaniad y Diemwnt Mwy
15:45 5 Awst 2019 Lleuwen Mwy
16:00 5 Awst 2019 Twrw, Dan a Dicw - Cwmni'r Fran Wen Mwy
16:00 5 Awst 2019 Mabolgampau Traddodiadol Mwy
16:00 5 Awst 2019 Y Mabinogion : Stori Fyw Peredur Mwy
16:00 5 Awst 2019 Cwmni'r Frân Wen: Twrw Dan a Dicw Mwy
16:00 5 Awst 2019 Just More Productions: Straeon Sawrus Mwy
16:00 5 Awst 2019 Huw T Edwards: Y Rebel o Rowen Mwy
16:15 5 Awst 2019 Canu a Dawnsio gyda Cyw a'I Ffrindiau Mwy
16:15 5 Awst 2019 Y Coroni ar y sgrîn fawr Mwy
16:30 5 Awst 2019 30 mlynedd: A oes newid? Mwy
16:30 5 Awst 2019 Bedwyr ab Ion Mwy
16:30 5 Awst 2019 Datblygiad y Faled Gymraeg o Lundain i Drefriw Mwy
16:30 5 Awst 2019 Gwylio Seremoni'r Coroni Mwy
16:45 5 Awst 2019 Bitw Mwy
17:00 5 Awst 2019 Melodiau Merched Cymru Mwy
17:00 5 Awst 2019 Hogie’r Berfeddwlad Mwy
17:00 5 Awst 2019 Tai ac Adeiladau Gwag yng Nghymru - yr ateb i ddigartrefedd? Mwy
17:30 5 Awst 2019 Disgo Gwersyll yr Urdd Mwy
17:30 5 Awst 2019 Dangosiad: Aur y Noson Lawen Mwy
17:30 5 Awst 2019 Rhieni Dros Addysg Gymraeg Mwy
17:45 5 Awst 2019 Slot Chwarter i Chwech: Y Wasg Answyddogol Mwy
18:00 5 Awst 2019 Theatr Genedlaethol Cymru: Gweithdy creu drama Mwy
18:00 5 Awst 2019 Blodau Papur Mwy
18:00 5 Awst 2019 Cofio'r Cae: Dinorwig '69 Mwy
18:15 5 Awst 2019 Tecwyn Ifan Mwy
18:30 5 Awst 2019 Mam Mwy
18:30 5 Awst 2019 Dangosiad Dathlu 10 Mlynedd: Beryl, Cheryl a Meryl (15) Mwy
19:00 5 Awst 2019 Extravaganza Taro! Mwy
19:20 5 Awst 2019 Lleuwen a'r Band Mwy
19:30 5 Awst 2019 Sian James Mwy
19:30 5 Awst 2019 Bachu gan Melangell Dolma Mwy
20:00 5 Awst 2019 Noson Lawen Mwy
20:00 5 Awst 2019 Theatr Bara Caws & Cwmni Tebot: Costa Byw Mwy
20:00 5 Awst 2019 Cwmni Theatr Invertigo a Pontio : Derwen Mwy
21:00 5 Awst 2019 Steve Eaves Mwy
21:00 5 Awst 2019 Mas ar y Maes yn cyflwyno Corn Gwlad Mwy
21:00 5 Awst 2019 Gwilym Bowen Rhys Mwy