Digwyddiadau

Time Dyddiad Event name Theme Actions
09:30 6 Awst 2019 Yoga Mwy
09:30 6 Awst 2019 ‘Ac wedi elwch...’ Mwy
10:00 6 Awst 2019 Clocsio gyda Tudur Phillips Mwy
10:00 6 Awst 2019 Gwaith Coed Gwyrdd Mwy
10:00 6 Awst 2019 Pasbort Llanrwst Mwy
10:00 6 Awst 2019 Ymchwil Canser Cymru Mwy
10:00 6 Awst 2019 IOP Cymru Mwy
10:00 6 Awst 2019 Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru Mwy
10:00 6 Awst 2019 Technocamps Mwy
10:00 6 Awst 2019 Sŵ Mynydd Bae Colwyn Mwy
10:00 6 Awst 2019 FSC Cymru Mwy
10:00 6 Awst 2019 Parc Cenedlaethol Eryri Mwy
10:00 6 Awst 2019 LEGO® Mwy
10:00 6 Awst 2019 Grwp Llandrillo Menai Mwy
10:00 6 Awst 2019 DVLA Mwy
10:00 6 Awst 2019 Y Gymdeithas Frenhinol Cemeg a Techniquest Mwy
10:00 6 Awst 2019 Grwp Peirianneg a Gwyddoniaeth Gogledd Cymru Mwy
10:00 6 Awst 2019 Prifysgol Bangor Mwy
10:00 6 Awst 2019 Prifysgol Caerdydd Mwy
10:00 6 Awst 2019 Prifysgol Aberystwyth Mwy
10:00 6 Awst 2019 Dewch i Gynganeddu: Y Groes Mwy
10:00 6 Awst 2019 Bwrdd yr Orsedd Mwy
10:15 6 Awst 2019 Her Awr Fawr (144) Mwy
10:15 6 Awst 2019 Her Hanner Awr Fawr (145) Mwy
10:30 6 Awst 2019 Cystadleuaeth Tŷ Bach Mr Urdd: Casglu Jôcs Mwy
10:30 6 Awst 2019 Peintio Wynebau Mwy
10:30 6 Awst 2019 Experimentrics Mwy
10:30 6 Awst 2019 Gwobr Goffa'r Fonesig Ruth Herbert :Lewis Mwy
11:00 6 Awst 2019 Theatr Genedlaethol Cymru: Gweithdy creu cymeriadau gydag adnoddau wedi'u hailgylchu Mwy
11:00 6 Awst 2019 Sioe Cyw Mwy
11:00 6 Awst 2019 Gweithdy Creu Gwisgoedd Mwy
11:00 6 Awst 2019 Brahms Babi Mwy
11:00 6 Awst 2019 Cystadleuaeth Actio Drama neu waith dyfeisiedig (111) Mwy
11:00 6 Awst 2019 Cymru:Brasil-Madog Mwy
11:00 6 Awst 2019 Sesiwn Planetariwm Mwy
11:00 6 Awst 2019 Gweithdy Ysgrifennu Creadigol – Tŷ Newydd ar Daith! Mwy
11:00 6 Awst 2019 Adloniant gan Ensemble Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru Mwy
11:00 6 Awst 2019 Clocswyr Tegid Mwy
11:00 6 Awst 2019 Dangosiad o'r Archif: Rhyfel a Heddwch Mwy
11:00 6 Awst 2019 Teulu Wynniaid Gwydir Mwy
11:00 6 Awst 2019 Sesiwn Blasu Coginio Lleol Mwy
11:00 6 Awst 2019 Cynulliad Cenedlaethol Cymru : Dyfodol cyllidol Cymru – cau’r bwlch cyllidol? Mwy
11:15 6 Awst 2019 Sioe Wyddoniaeth Wych Mwy
11:30 6 Awst 2019 Y Mabinogion : Stori Fyw Peredur Mwy
11:30 6 Awst 2019 Pwysigrwydd recriwtio siaradwyr Cymraeg i weithio mewn gofal a chyhoeddi enillydd y Wobr Gofal trwy’r Gymraeg newydd Mwy
11:45 6 Awst 2019 Paned gyda Cyw a'I Ffrindiau Mwy
12:00 6 Awst 2019 Theatr Genedlaethol Cymru: Gweithdy llais Mwy
12:00 6 Awst 2019 Dawns Mr Urdd Mwy
12:00 6 Awst 2019 Amser Stori gyda chriw Cyw Mwy
12:00 6 Awst 2019 Twrw, Dan a Dicw - Cwmni'r Fran Wen Mwy
12:00 6 Awst 2019 Mali: Straeon am gi bach ar y fferm Mwy
12:00 6 Awst 2019 Cwmni'r Frân Wen: Twrw Dan a Dicw Mwy
12:00 6 Awst 2019 Cwmni'r Frân Wen: Twrw Dan a Dicw Mwy
12:00 6 Awst 2019 Sesiwn Planetariwm Mwy
12:00 6 Awst 2019 Y Goron Mwy
12:00 6 Awst 2019 Stori Cyn Cinio! Mwy
12:00 6 Awst 2019 Cyflwyno gwobrau cyfansoddi Mwy
12:00 6 Awst 2019 Sicrhau sector wirfoddol Gymraeg a Chymreig at y dyfodol Mwy
12:15 6 Awst 2019 Experimentrics Mwy
12:30 6 Awst 2019 Chwilio am Seren - Lloyd Macey, Mentor Junior Eurovision Mwy
12:30 6 Awst 2019 Theatr Gen Creu: Gwely (Theatr Unnos) Mwy
12:30 6 Awst 2019 Kitsch 'n' Sync: Rhamant ar y Palmant Mwy
12:30 6 Awst 2019 Y Mabinogion : Stori Fyw Peredur Mwy
12:30 6 Awst 2019 Pys Melyn Mwy
12:30 6 Awst 2019 Dangosiad: Gelert (PG) Mwy
12:30 6 Awst 2019 Llifogydd: rhwystr i feirdd ers y bymthegfed ganrif (o leiaf!) Mwy
12:45 6 Awst 2019 Y Graig yn Sownd o Dan ein Traed Mwy
13:00 6 Awst 2019 Gweithdy Ukelele Mwy
13:00 6 Awst 2019 Yoga Teulu Mwy
13:00 6 Awst 2019 DJ y Dydd Mwy
13:00 6 Awst 2019 Angharad Harrop Mwy
13:00 6 Awst 2019 Grym Celf Mwy
13:00 6 Awst 2019 Sesiwn Planetariwm Mwy
13:00 6 Awst 2019 Picnic 4 a 6 Mwy
13:00 6 Awst 2019 Llwyfan Gerdd - Cyngerdd gan ddisgyblion a chyn-ddisgyblion ifanc disglair Canolfan Gerdd William Mathias Mwy
13:00 6 Awst 2019 Llio Rhydderch a'r Telynwyr Mwy
13:00 6 Awst 2019 Côr Meibion Bro Aled Mwy
13:00 6 Awst 2019 Grwp Ukulele Mwy
13:00 6 Awst 2019 Grym Celf Mwy
13:15 6 Awst 2019 Experimentrics Mwy
13:15 6 Awst 2019 Gweithdy Creu Bwrdd Stori Mwy
13:30 6 Awst 2019 Melangell Dolma, Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Clwyd: Sgwrs Bachu Mwy
13:30 6 Awst 2019 Brahms Babi Mwy
13:30 6 Awst 2019 Y Mabinogion : Stori Fyw Peredur Mwy
13:30 6 Awst 2019 Y Selar yn cyflwyno: Sgwrs- Cymru, Lloegr a Llanrwst Mwy
13:30 6 Awst 2019 Heriau’r Gymru Annibynnol Mwy
13:30 6 Awst 2019 Awdur y Dydd Mwy
14:00 6 Awst 2019 Sioe Stwnsh Mwy
14:00 6 Awst 2019 Twrw, Dan a Dicw - Cwmni'r Fran Wen Mwy
14:00 6 Awst 2019 Merched yn Bennaf Mwy
14:00 6 Awst 2019 Cwmni'r Frân Wen: Twrw Dan a Dicw Mwy
14:00 6 Awst 2019 Cymru:Brasil-Madog Mwy
14:00 6 Awst 2019 Theatr Bara Caws & Cwmni Tebot: Costa Byw Mwy
14:00 6 Awst 2019 Sesiwn Planetariwm Mwy
14:00 6 Awst 2019 Gweithdy Clocsio gyda Hannah Rowlands Mwy
14:00 6 Awst 2019 Lansiad Cwrs Mynediad Mwy
14:00 6 Awst 2019 Ffydd a Hunaniaeth: Cyd-blethu a Chyd-fyw Mwy
14:15 6 Awst 2019 Sioe Wyddoniaeth Wych Mwy
14:15 6 Awst 2019 Deg o Chwedlau Dyffryn Conwy – Lansiad Gwasg Carreg Gwalch #Chwedlau Mwy
14:15 6 Awst 2019 Ymryson Barddas a chyflwyno enillwyr cystadlaethau yr Adran Lenyddiaeth Mwy
14:30 6 Awst 2019 Peintio Wynebau Mwy
14:30 6 Awst 2019 Tynnu'r Gelyn Mwy
14:30 6 Awst 2019 Beth yw'r datblygiad gwyddonol pwysicaf yn y ganrif ddiwethaf? Dr Awen Iorwerth, Dr Daniel Roberts, Carwyn Edwards A Dr Siwan Davies gyda yr Athro Deri Tomos. Cymdeithasau 2 Mwy
14:30 6 Awst 2019 Dementia a Chyfres Darllen yn Well: Yr Un Hen Alys ac Y Ferch yn y Gwresogydd Mwy
14:30 6 Awst 2019 Sesiwn Gomedi Mwy
14:30 6 Awst 2019 Cyw a'i Ffrindiau Mwy
14:30 6 Awst 2019 Beth yw'r datblygiad gwyddonol pwysicaf yn y ganrif ddiwethaf? Mwy
14:45 6 Awst 2019 Dangosiad: Ffilmiau Prifysgol Aberystwyth Mwy
15:00 6 Awst 2019 Her y Dydd Stwnsh Mwy
15:00 6 Awst 2019 Brahms Babi Mwy
15:00 6 Awst 2019 Kitsch 'n' Sync: Rhamant ar y Palmant Mwy
15:00 6 Awst 2019 Experimentrics Mwy
15:00 6 Awst 2019 Sesiwn Planetariwm Mwy
15:00 6 Awst 2019 Gweithdy Telyn Mwy
15:00 6 Awst 2019 "O enau…" Mwy
15:10 6 Awst 2019 Ap Cwtsh Mwy
15:30 6 Awst 2019 Enillydd Jôc y Dydd Mwy
15:30 6 Awst 2019 Sioe Cyw Mwy
15:30 6 Awst 2019 Gemau Parti Mwy
15:30 6 Awst 2019 Protest Fudr a Mas ar y Maes Mwy
15:30 6 Awst 2019 Bitw Mwy
15:30 6 Awst 2019 Serol Serol Mwy
15:30 6 Awst 2019 Sesiwn Ymwybyddiaeth Cymorth Cyntaf Mwy
15:45 6 Awst 2019 Helfa Drysor: Sherlock Holmes a Diflaniad y Diemwnt Mwy
15:45 6 Awst 2019 Lansiad Cymdeithas y Delyn Deires Mwy
16:00 6 Awst 2019 BLAS pontio: Prosiect Lleisiau'r Stryd Mwy
16:00 6 Awst 2019 Gweithdy Cartwn Mwy
16:00 6 Awst 2019 Twrw, Dan a Dicw - Cwmni'r Fran Wen Mwy
16:00 6 Awst 2019 Mabolgampau Traddodiadol Mwy
16:00 6 Awst 2019 Cymru:Brasil-Madog Mwy
16:00 6 Awst 2019 Y Mabinogion : Stori Fyw Peredur Mwy
16:00 6 Awst 2019 Cwmni'r Frân Wen: Twrw Dan a Dicw Mwy
16:00 6 Awst 2019 Dangosiad: Y Mynydd Grug (12) Mwy
16:00 6 Awst 2019 Dehongli Crefft yn Sain Ffagan: Ddoe a Heddiw Mwy
16:15 6 Awst 2019 Canu a Dawnsio gyda Cyw a'I Ffrindiau Mwy
16:15 6 Awst 2019 Cyfrinach y Carneddi Mwy
16:30 6 Awst 2019 Cymeriadau Conwy - Merched Medrus a Dylanwadol Mwy
16:30 6 Awst 2019 Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Eisteddfodau Cymru Mwy
16:30 6 Awst 2019 Welsh Whisperer a Hywel Pitts Mwy
16:30 6 Awst 2019 Groeg, Rhufain – a Llanrwst: Dyffryn Conwy a’r Clasuron Mwy
16:30 6 Awst 2019 Mewn Cymeriad: Trafferth Mwy
16:45 6 Awst 2019 I Fight Lions Mwy
17:00 6 Awst 2019 Kitsch 'n' Sync: Rhamant ar y Palmant Mwy
17:00 6 Awst 2019 Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru o dan y chwyddwydr: Cerddoriaeth Draddodiadol a Chanu Gwerin Mwy
17:00 6 Awst 2019 Yr Hwntws Mwy
17:00 6 Awst 2019 Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes (CorCenCC) Mwy
17:30 6 Awst 2019 Disgo Gwersyll yr Urdd Mwy
17:30 6 Awst 2019 Codi Arian Parod mewn Cymunedau Gwledig Mwy
17:45 6 Awst 2019 Slot Chwarter i Chwech: Clera Mwy
18:00 6 Awst 2019 Theatr Genedlaethol Cymru: Gweithdy creu drama Mwy
18:00 6 Awst 2019 Theatr Genedlaethol Cymru: X gan Rhydian Gwyn Lewis Mwy
18:00 6 Awst 2019 Dangosiad: Mabinogi (12A) Mwy
18:00 6 Awst 2019 Lewys Mwy
19:00 6 Awst 2019 Mardi Gras o’r Mississippi! Mwy
19:20 6 Awst 2019 Gwilym Mwy
19:30 6 Awst 2019 Tegid Rhys Mwy
19:30 6 Awst 2019 Bachu gan Melangell Dolma Mwy
20:00 6 Awst 2019 Maes B Mwy
20:00 6 Awst 2019 Te yn y Grug Mwy
20:00 6 Awst 2019 Cwmni Theatr Invertigo a Pontio : Derwen Mwy
20:00 6 Awst 2019 Theatr Bara Caws: Gair o Gariad Mwy
21:00 6 Awst 2019 Carwyn Ellis a Rio 18 Mwy
21:00 6 Awst 2019 Mas ar y Maes yn cyflwyno Corn Gwlad Mwy
21:00 6 Awst 2019 Y Cledrau Mwy