Digwyddiadau

Time Dyddiad Event name Theme Actions
09:30 9 Awst 2019 Yoga Mwy
09:30 9 Awst 2019 Traddodiadau Pysgota Dyffryn Conwy Mwy
10:00 9 Awst 2019 Clocsio gyda Tudur Phillips Mwy
10:00 9 Awst 2019 Crefftau ac Ysgol Coedwig Mwy
10:00 9 Awst 2019 Pasbort Llanrwst Mwy
10:00 9 Awst 2019 Technocamps Mwy
10:00 9 Awst 2019 DVLA Mwy
10:00 9 Awst 2019 Ymchwil Canser Cymru Mwy
10:00 9 Awst 2019 Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru Mwy
10:00 9 Awst 2019 Prifysgol Bangor Mwy
10:00 9 Awst 2019 Sŵ Mynydd Bae Colwyn Mwy
10:00 9 Awst 2019 FSC Cymru Mwy
10:00 9 Awst 2019 Prifysgol Caerdydd Mwy
10:00 9 Awst 2019 Parc Cenedlaethol Eryri Mwy
10:00 9 Awst 2019 LEGO® Mwy
10:00 9 Awst 2019 Prifysgol Aberystwyth Mwy
10:00 9 Awst 2019 Grwp Llandrillo Menai Mwy
10:00 9 Awst 2019 Y Gymdeithas Frenhinol Cemeg a Techniquest Mwy
10:00 9 Awst 2019 Grwp Peirianneg a Gwyddoniaeth Gogledd Cymru Mwy
10:00 9 Awst 2019 IOP Cymru Mwy
10:00 9 Awst 2019 Dewch i Gynganeddu: Y Sain Mwy
10:00 9 Awst 2019 Dyrchafu David Davies: y Delfrydwr ‘Plwyfol’ Mwy
10:15 9 Awst 2019 Her Awr Fawr (144) Mwy
10:15 9 Awst 2019 Her Hanner Awr Fawr (145) Mwy
10:30 9 Awst 2019 Cystadleuaeth Tŷ Bach Mr Urdd: Casglu Jôcs Mwy
10:30 9 Awst 2019 Peintio Wynebau Mwy
10:30 9 Awst 2019 Y Gymraeg mewn Addysg: Cryfhau drwy Ddeddfu Mwy
11:00 9 Awst 2019 Theatr Genedlaethol Cymru: Gweithdy creu pwy yw pwy Mwy
11:00 9 Awst 2019 Sioe Cyw Mwy
11:00 9 Awst 2019 Gweithdy Creu Sioe Theatr o Ddim Byd Mwy
11:00 9 Awst 2019 Gweithdy Ukelele Mwy
11:00 9 Awst 2019 Ysgol y Creuddyn: Maelgwn Gwynedd Mwy
11:00 9 Awst 2019 Sesiwn Planetariwm Mwy
11:00 9 Awst 2019 Gweithdy Ysgrifennu Creadigol – Tŷ Newydd ar Daith! Mwy
11:00 9 Awst 2019 Steffan Rhys Hughes ac Athena Mwy
11:00 9 Awst 2019 Props ar y Pryd (102) Mwy
11:00 9 Awst 2019 Dangosiad o'r Archif: Cymuned a Chymdogaeth Mwy
11:00 9 Awst 2019 Elena Puw Morgan: Awdures Leol o Flaen ei Hoes Mwy
11:00 9 Awst 2019 Pilates Cymraeg Mwy
11:00 9 Awst 2019 Oes dyfodol i gefn gwlad Cymru? Mwy
11:15 9 Awst 2019 Hwyl a Direidi gyda Na Nell! Stori a Chrefft Mwy
11:15 9 Awst 2019 Sioe Wyddoniaeth Wych Mwy
11:30 9 Awst 2019 Sioe Stwnsh Mwy
11:30 9 Awst 2019 Y Mabinogion : Stori Fyw Peredur Mwy
11:30 9 Awst 2019 Cynulliad Cenedlaethol Cymru : Senedd Ieuenctid Cymru – Un Lle Pob Llais Mwy
11:45 9 Awst 2019 Paned gyda Cyw a'I Ffrindiau Mwy
12:00 9 Awst 2019 Dawns Mr Urdd Mwy
12:00 9 Awst 2019 Amser Stori gyda chriw Cyw Mwy
12:00 9 Awst 2019 Y Llew a'r Crudd - Theatr Clwyd a Pontio Mwy
12:00 9 Awst 2019 Cwis Cymru ar y Map Mwy
12:00 9 Awst 2019 Pontio a Theatr Clwyd: Llew a'r Crydd Mwy
12:00 9 Awst 2019 Sesiwn Planetariwm Mwy
12:00 9 Awst 2019 Perfformio - ydi o'n dda i ni?' Mwy
12:00 9 Awst 2019 Rygbi: Annwyl i Mi / Dear to Me Mwy
12:00 9 Awst 2019 Dangosiad: Goreuon Gŵyl PICS 2019 Mwy
12:00 9 Awst 2019 Stori Cyn Cinio! Mwy
12:00 9 Awst 2019 Cwis Merched y Wawr Mwy
12:00 9 Awst 2019 Polisi cenedlaethol ar drosglwyddo’r Gymraeg mewn teuluoedd – sesiwn drafod Mwy
12:30 9 Awst 2019 Kitsch 'n' Sync: Rhamant ar y Palmant Mwy
12:30 9 Awst 2019 Ysgol y Creuddyn: Maelgwn Gwynedd Mwy
12:30 9 Awst 2019 Y Mabinogion : Stori Fyw Peredur Mwy
12:30 9 Awst 2019 Cwis y Selar Mwy
12:30 9 Awst 2019 Corff Cynllunio Ieithyddol Mwy
12:45 9 Awst 2019 Sioe Cyw Mwy
12:45 9 Awst 2019 Cyfrinach Comedi Dda Mwy
13:00 9 Awst 2019 Yoga Teulu Mwy
13:00 9 Awst 2019 DJ y Dydd Mwy
13:00 9 Awst 2019 Angharad Harrop Mwy
13:00 9 Awst 2019 Sesiwn Planetariwm Mwy
13:00 9 Awst 2019 Picnic 4 a 6 Mwy
13:00 9 Awst 2019 Adra, gyda’r gitarydd amryddawn, Chris Roberts, (Recordiadau Tŷ Cerdd) Mwy
13:00 9 Awst 2019 Baledi Hen a Newydd. Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru Mwy
13:00 9 Awst 2019 Gweithdy Sgriptio Mwy
13:00 9 Awst 2019 Côr Penmachno Mwy
13:00 9 Awst 2019 Grwp Ukulele Mwy
13:00 9 Awst 2019 Martha Hughes Cannon – Seneddwraig gyntaf yr Unol Daleithiau Mwy
13:30 9 Awst 2019 Theatr Ieuenctid Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth: Gwydion Mwy
13:30 9 Awst 2019 Gweithdy Ukelele Mwy
13:30 9 Awst 2019 Y Mabinogion : Stori Fyw Peredur Mwy
13:30 9 Awst 2019 Glain Rhys Mwy
13:30 9 Awst 2019 Cyfarfod Blynyddol Mwy
13:30 9 Awst 2019 Awdur y Dydd Mwy
13:45 9 Awst 2019 Sioe Stwnsh Mwy
13:45 9 Awst 2019 Rhag-ddangosiad arbennig: Pennod nos Lun Pobol y Cwm Mwy
14:00 9 Awst 2019 Y Llew a'r Crudd - Theatr Clwyd a Pontio Mwy
14:00 9 Awst 2019 Pontio a Theatr Clwyd: Llew a'r Crydd Mwy
14:00 9 Awst 2019 Gwobrwyo Enillwyr yr Adran Ddrama Mwy
14:00 9 Awst 2019 Theatr Bara Caws & Cwmni Tebot: Costa Byw Mwy
14:00 9 Awst 2019 Sesiwn Planetariwm Mwy
14:00 9 Awst 2019 Rygbi: Annwyl i Mi / Dear to Me Mwy
14:00 9 Awst 2019 Cymdeithas Cymru-Ariannin Mwy
14:00 9 Awst 2019 Recriwtio Plant Cymru i'r Lluoedd Arfog Mwy
14:15 9 Awst 2019 Sioe Wyddoniaeth Wych Mwy
14:15 9 Awst 2019 O’r Archif - Casgliad Dr.J Lloyd Williams Mwy
14:15 9 Awst 2019 Rownd derfynol Ymryson Barddas Mwy
14:30 9 Awst 2019 Gweithdy Dawns a Chreft Mwy
14:30 9 Awst 2019 Digwyddiadau Crefft Naturiol Mwy
14:30 9 Awst 2019 Peintio Wynebau Mwy
14:30 9 Awst 2019 Tynnu'r Gelyn Mwy
14:30 9 Awst 2019 Hinsawdd Hanesyddol Mwy
14:30 9 Awst 2019 Dementia a Chyfres Darllen yn Well: golwg ar lyfrau gwreiddiol y gyfres Mwy
14:30 9 Awst 2019 Sesiwn Gomedi Mwy
14:30 9 Awst 2019 Rhag-ddangosiad arbennig: Pennod nos Lun Pobol y Cwm Mwy
14:30 9 Awst 2019 Cyw a'i Ffrindiau Mwy
14:30 9 Awst 2019 Hinsawdd Hanesyddol Mwy
15:00 9 Awst 2019 Derbyniad buddugwyr yr Adran Ddrama Mwy
15:00 9 Awst 2019 Her y Dydd Stwnsh Mwy
15:00 9 Awst 2019 Gweithdy: Y Llew a'r Crudd - Theatr Clwyd a Pontio Mwy
15:00 9 Awst 2019 Gweithdy Ukelele Mwy
15:00 9 Awst 2019 Pontio a Theatr Clwyd: Llew a'r Crydd Mwy
15:00 9 Awst 2019 Sesiwn Planetariwm Mwy
15:00 9 Awst 2019 Sgwrs a Chân gyda Robat Arwyn Mwy
15:00 9 Awst 2019 Cyflwyniad: Pryd nad yw Lleoliad yn Lleoliad? Mwy
15:00 9 Awst 2019 Cydraddoldeb i Fenywod: a fu cynnydd? Mwy
15:10 9 Awst 2019 Sesiwn Gomedi - Beth Jones Mwy
15:30 9 Awst 2019 Enillydd Jôc y Dydd Mwy
15:30 9 Awst 2019 Sioe Cyw Mwy
15:30 9 Awst 2019 Gemau Parti Mwy
15:30 9 Awst 2019 Kitsch 'n' Sync: Rhamant ar y Palmant Mwy
15:30 9 Awst 2019 Sŵ Mynydd Bae Colwyn Mwy
15:30 9 Awst 2019 Wigwam Mwy
15:30 9 Awst 2019 Ynys Mwy
15:30 9 Awst 2019 Casglu Enwau Lleoedd Cymru Mwy
15:45 9 Awst 2019 Helfa Drysor: Sherlock Holmes a Diflaniad y Diemwnt Mwy
15:45 9 Awst 2019 Robin Huw Bowen Mwy
16:00 9 Awst 2019 Theatr y Sherman: Sgwrs Mwy
16:00 9 Awst 2019 Yoga Mwy
16:00 9 Awst 2019 Y Llew a'r Crudd - Theatr Clwyd a Pontio Mwy
16:00 9 Awst 2019 Mabolgampau Traddodiadol Mwy
16:00 9 Awst 2019 Cwmni Theatr Arad Goch: Palmant ar y Pridd Mwy
16:00 9 Awst 2019 Y Mabinogion : Stori Fyw Peredur Mwy
16:00 9 Awst 2019 Pontio a Theatr Clwyd: Llew a'r Crydd Mwy
16:00 9 Awst 2019 Sŵ Mynydd Bae Colwyn Mwy
16:00 9 Awst 2019 Beth mae ‘Rhyng-genedlaetholdeb Cymreig’ yn ei olygu yn 2019? Mwy
16:15 9 Awst 2019 Canu a Dawnsio gyda Cyw a'I Ffrindiau Mwy
16:15 9 Awst 2019 Y Cadeirio ar y sgrîn fawr Mwy
16:30 9 Awst 2019 Kitsch 'n' Sync: Rhamant ar y Palmant Mwy
16:30 9 Awst 2019 Beth yw’r gair Cymraeg am Queer? Mwy
16:30 9 Awst 2019 Lewys Mwy
16:30 9 Awst 2019 George Fretwell: o Ddyffryn Nantlle i Ddyffryn Jarama Mwy
16:30 9 Awst 2019 Gwylio Seremoni'r Cadeirio Mwy
16:45 9 Awst 2019 Los Blancos Mwy
17:00 9 Awst 2019 Ensemble Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru Mwy
17:00 9 Awst 2019 Georgia Ruth Mwy
17:30 9 Awst 2019 Disgo Gwersyll yr Urdd Mwy
17:30 9 Awst 2019 Mellt Mwy
17:30 9 Awst 2019 Dangosiad: Ffilmiau o Gymru gyda It's My Shout Mwy
17:45 9 Awst 2019 Slot Chwarter i Chwech: Yr Ods a Llwyd Owen Mwy
18:00 9 Awst 2019 Theatr Genedlaethol Cymru: Gweithdy creu drama Mwy
18:00 9 Awst 2019 Theatr Genedlaethol Cymru: X gan Rhydian Gwyn Lewis Mwy
18:00 9 Awst 2019 Adwaith Mwy
18:00 9 Awst 2019 Y Gadair Siglo Mwy
18:15 9 Awst 2019 Twm Morys a Gwyneth Glyn Mwy
18:30 9 Awst 2019 Yr Horwth – creu bydoedd! Ysgrifennu a Darlunio Ffantasi Cymraeg Mwy
18:30 9 Awst 2019 Maes B yn y Caffi Mwy
18:45 9 Awst 2019 Dangosiad: Dal: Yma/Nawr (RTS Cymru) (12A) Mwy
19:00 9 Awst 2019 Catrin Finch Clasurol Mwy
19:20 9 Awst 2019 Yr Eira Mwy
19:30 9 Awst 2019 Plu Mwy
20:00 9 Awst 2019 Theatr Bara Caws: Gair o Gariad Mwy
21:00 9 Awst 2019 Alun Tan Lan Mwy
21:00 9 Awst 2019 Mas ar y Maes yn cyflwyno 'Steddfod Stifyn Mwy
21:00 9 Awst 2019 Band Pres Llareggub Mwy
22:00 9 Awst 2019 Maes B Mwy