Wyddoch chi beth ddigwyddodd i Eliffant Tregaron?

22 Gorffennaf 2020

A glywsoch chi erioed am Eliffant Tregaron? 

Mae trigolion lleol yn gwybod peth o hanes yr eliffant ond nid y cyfan… Ac mae’n hen bryd rhoi diwedd ar hyn drwy gyflwyno stori Eliffant Tregaron i bawb!

Ond, beth yw’r stori?  Beth oedd enw’r eliffant ddaeth i’r dref?  Beth ddigwyddodd iddo fo?  Oedd o’n hoffi Tregaron?  ‘Does neb yn siŵr iawn…  Ond ry’n ni eisiau gwybod popeth amdano a dod i’w adnabod yn iawn!

Hoffech chi ein helpu ni i greu gweddill y stori?  Ydych chi a’ch teulu yn llawn o syniadau a straeon?  Ydych chi’n gallu dychmygu beth yw hanes yr eliffant?  Os felly, mae Elgan Rhys ac Osian Meilir angen eich cymorth!  Maen nhw am lenwi’r bylchau i gyd drwy gymryd y chwedl, ei datblygu a chreu sioe wreiddiol newydd sbon gyda ac ar gyfer y teulu cyfan ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion y flwyddyn nesaf.

Meddai Elgan, “Mae stori Eliffant Tregaron yn rhan bwysig o hanes yr ardal, ac mae’n sail wych ar gyfer sioe i apelio i’r teulu i gyd.  Ry’n ni’n edrych ymlaen yn arw i glywed syniadau dychmygys am yr eliffant er mwyn ein helpu i fynd ati i ddatblygu’r sioe. Dw i’n grediniol fod pawb efo’r gallu i fod yn greadigol, felly blant (ac oedolion!) dewch â’ch syniadau rhyfeddol a hynod atom ni, ry’n ni methu disgwyl i’ch cwrdd.”

Ychwanegodd Meilir, “Gan mod i wedi fy magu yng Ngheredigion, rydw i’n ymwybodol iawn o hanes Eliffant Tregaron ers erioed, ac mae cael cyfle i greu stori a sioe o amgylch y chwedl yn wych.  Mae’r ffaith bod yr Eisteddfod wedi’i gohirio blwyddyn yma’n rhoi’r cyfle i ni gasglu straeon a syniadau a rhoi stamp teuluoedd yr ardal a Chymru gyfan ar y sioe.”

Os hoffai eich teulu chi gyfrannu i’r prosiect, cysylltwch!  Ewch i’n gwefan, www.eisteddfod.cymru/amgen-eliffant am fanylion ar sut i gymryd rhan mewn sesiwn Zoom arbennig i rannu syniadau.  Gallwch hefyd lawr lwytho taflen stori o’r wefan a gallwch chi lenwi’r bylchau yn y stori gyda’ch syniadau chi a’i dychwelyd atom  Pwy â ŵyr, efallai bydd eich syniad chi yn ymddangos yn y sioe'r flwyddyn nesaf!

Diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru am gefnogaeth drwy grant i wireddu’r prosiect hwn.