X

Theatr : Maes yr Eisteddfod

3,4,6,7,8,9 Awst 18:00

 
Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru gyda chefnogaeth Ystâd Lenyddol Gwenlyn Parry a Chronfa Goffa Hugh Griffith
 
"Cyn gynted â ma’r enw ‘Cymru’ yn ca’l ei delet’o, that’s it am byth." 
 
Y flwyddyn yw 2039. Mae’r Alban yn annibynnol, yr Iwerddon yn unedig, ac mae Cymru ar fin pleidleisio mewn refferendwm i benderfynu ei dyfodol. A fydd y bobl yn dewis uno gyda Lloegr i greu gwladwriaeth newydd? Ai dyma’r diwedd ar Gymru?
 
Daw criw bychan o bobl ifanc at ei gilydd yng ngweddillion hen dafarn y Grange yng Nghaerdydd i gynllwynio i atal y bobl rhag bwrw eu croes. Ond i ba eithaf yr ânt i warchod eu hunaniaeth? A fydd y Ddraig yn deffro o’i thrwmgwsg?
 
Dyma ddrama newydd gyffrous gan Rhydian Gwyn Lewis – drama fuddugol Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018, dan gyfarwyddyd Ffion Dafis.
 

Tocynnau £6

Ddim yn cynnwys mynediad i'r Maes

Mae tocynnau dydd am bris gostyngol ar gael ar ôl 4 pob dydd

 

Canllaw oed 14+

Yn cynnwys iaith gref a golygfeydd treisgar 

 

Manylion Teithio