Beth yw'r Maes?

Y Maes yw enw lleoliad yr Eisteddfod.  

Dyma’r ardal lle mae’r Pafiliwn, stondinau, adeiladau, pentref bwyd a’r llwyfan.  Yn syml, dyma lle y cynhelir yr Eisteddfod. 

Mae’r Maes yn rhannu’n naturiol i nifer o bentrefi ac ardaloedd, gan gynnwys ardal y Pafiliwn, y Pentref Bwyd, Pentref Llên a’r Pentref Drama.  Lleolir hyd at 250 o stondinau ac unedau o bob math o amgylch yr ardaloedd, ac mae digonedd i’w weld a’i wneud wrth grwydro o amgylch y Maes.

Oherwydd bod yr Eisteddfod yn ŵyl deithiol mae’r Maes yn wahanol bob blwyddyn er mwyn sicrhau bod popeth yn ffitio gyda’i gilydd fel jig-sô.  Cofiwch edrych ar y map cyn dechrau crwydro, a chewch gyngor a chymorth yn y Ganolfan Ymwelwyr a’r brif fynedfa wrth gyrraedd.

Rydym hefyd yn trefnu teithiau tywys dwyieithog ddwywaith y dydd o’r Ganolfan Ymwelwyr (11.00 a 14.00 bob dydd), ac mae’r rhain yn agored i unrhyw un ac yn rhad ac am ddim.