AGORA

Mae AGORA yn brosiect artistig uchelgeisiol ar y Maes, lle bydd pob math o weithgareddau a digwyddiadau’n cael eu cynnal yn ystod yr wythnos

Marc Rees, sy’n adnabyddus yn rhyngwladol am greu a churadu celfyddyd gosodiad a pherfformans sy’n gyfrifol am y prosiect.  Mae Marc yn adnabyddus am greu ymateb artistig i lefydd a chymuned, a hynny mewn ffordd anghyffredin a heriol yn aml.  Bydd strwythur a chynllun trawiadol AGORA yn sicr o dynnu sylw a chreu cynnwrf ar y Maes.

Mae’r prosiect yn gyfle i ddathlu un o ffeithiau mwyaf rhyfeddol Llanrwst.  Yn 1947, cysylltodd Cyngor y Dref â’r Cenhedloedd Unedig i hawlio’u lle ar y Cyngor Diogelwch, gan ddatgan bod Llanrwst yn dalaith annibynnol o fewn Cymru.  Fe fethodd y cais.  Ond mae’n ddarn mor bwysig o hanes y dref, ac mae'r prosiect yn anrhydeddu a chofio hyn drwy greu senedd dros-dro ar y Maes - Pafiliwn y Bobl.  Mae'r trefnwyr yn gweithio gyda’r penseiri Jenny Hall a Tabitha Pope ar y prosiect, ac yn awyddus iawn i AGORA fod yn un o’r prif leoliadau ar y Maes eleni.

Mae’r prosiect wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF) ac yn derbyn cefnogaeth y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014- 2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD ) a Llywodraeth Cymru.  Nod y Gronfa yw annog syniadau arloesol ar gyfer cynnyrch newydd a chydweithio er mwyn cael mwy o effaith a denu mwy o ymwelwyr.

Bydd modd bod yn rhan o brosiect AGORA, gyda phedwar digwyddiad trawiadol yn cael eu cynnal ar draws y sir:

 

16:00, Dydd Sadwrn 3 Awst, Parc Gwydir, Llanrwst:

Ôl-Llywelyn

Taith o ganol y dref at faes yr Eisteddfod, taith i sôn am Gymru, Lloegr a Llanrwst. Ymgom ar droed i drafod y byd a’i bethau. Siwrnai o ddarganfod a rhannu, am hanes a byw a bod.

Byddwch yn cyrchu, cloncan, yn mân-weithredu, yn trafod a thynnu lluniau - ymunwch a dilynwch.

Perfformiwr: Eddie Ladd

Cysyniad: Marc Rees

Cynhyrchydd Creadigol: Iwan Williams Ffiwsar

Nodwch: Mae’r perfformiad yn dechrau yn Llanrwst ac yn gorffen ar Faes yr Eisteddfod. Rydym yn eich annog i ddefnyddio bws gwennol i ddychwelyd. Byddwn yn cyd-gerdded yn hamddenol am oddeutu awr a hanner a bydd paned ar gael hanner ffordd. Dewch â dillad addas ar gyfer y tywydd ac unrhyw beth arall yr ydych ei angen.

 

21:00, Nos Sadwrn 3 Awst, Ffin-y-Parc, Llanrwst (drysau’n agor am 20:45):

LLinell | LLinyn

Am un noson yn unig, bydd dawnswyr yn dod â gosodwaith Niwl yn fyw drwy greu symudiadau yn ymateb yn ddeinameg i’r cerflunwaith gyda cherddoriaeth gan delynor lle mae llinynnau’r offeryn a’r gosodiad celf yn cael eu cydblethu i greu deuawd syfrdanol.

Mae’r gwaith celf Niwl gan Sébastien Preschoux, yn gerflun edau ar raddfa fawr wedi ei gomisiynu gan Migrations, ac mae’n ymestyn yn dramatig o goeden i goeden ar dir Oriel Ffin-y-Parc ger Llanrwst.

Coreograffwr: Matteo Marfoglia

Dawnswyr: Angharad Harrop, Angharad Jones

Telyn: Helen Wyn Pari

Artistiaid Sain: Alan Chamberlain, Ed Wright

Cysyniad: Marc Rees

Cynhyrchydd Creadigol: Iwan Williams Ffiwsar

 

Niwl

Kssin: Sébastien Preschoux

Curadur: Karine Décorne, Migrations

 

Nodwch: Nifer cyfyngedig.  Mynediad i’r 100 person cyntaf yn unig.  Nifer cyfyngedig o lefydd parcio.

 

11:30 & 15:30 Dydd Llun 5 – Mercher 7 Awst; 11:30, Dydd Iau 8 Awst, AGORA, Maes yr Eisteddfod:

Heb Fod Fan Hyn Na Man Draw

Doniol, agos atoch chi, ychydig yn gandryll, pwerus, diymadferth ac amyneddgar.

Bydd Eddie a Sara yn cynnal cyfres o sgyrsiau sy’n digwydd dros chwe munud. Yn Heb Fod Fan Hyn na Man Draw, mae gan Eddie a Sara gwestiynau am sut mae popeth yn mynd, y cwestiynau mawr anesboniadwy am y byd a chwestiynau bach am gyflwr eich gardd. Mae cymhlethdod yn cymryd amser, mae’n gofyn am leisiau amryfal, sawl lefel o arbenigedd. Hoffen nhw i chi ymuno yn y sgwrs.

Dau artist plwyfol rhyngwladol canol oed yw Eddie a Sara. Crewyd y prosiect gan yr artistiaid Jo Fong a Sonia Hughes, wedi ei ysbrydoli gan ymchwil Frank Bock a Katye Coe. 

Comisiynwyd Heb Fod Fan Hyn na Man Draw gan Chapter a LAUK Diverse Actions, a’i gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

“Profiad anhygoel! Roedd hi’n rhyfedd ac yn heriol, ond yn bennaf, roedd hi’n lot o hwyl!” - Aelod o’r gynulleidfa

Perfformwyr: Eddie Ladd, Sara McGaughey

Crëwyd gan: Jo Fong, Sonia Hughes

Curadur: Marc Rees

Cynhyrchydd Creadigol: Iwan Williams Ffiwsar

 

13:00, 13:45 & 14:30 Dydd Mawrth 6 – Mercher 7 Awst, Y Cei, Conwy &

13:00, 13:45 & 14:30 Dydd Iau 8 Awst, Venue Cymru, Llandudno:

Wal Werin

Ail-ddehongliad chwareus o ddawns werin draddodiadol Gymreig newydd – wedi’i berfformio’n fertigol!

Coreograffwyr: Kate Lawrence, Angharad Harrop

Perfformwyr: Lisa Spaull, Angharad Jones

Telyn: Ceri Rimmer

Cysyniad: Marc Rees

Cynhyrchydd Creadigol: Iwan Williams Ffiwsar

PDF icon LLinell LLinynPDF icon Wal Werin PDF icon Ôl-LlywelynPDF icon Heb Fod Fan Hyn Na Man Draw