Gŵyl Gomedi

Croeso i Ŵyl Gomedi  yr Eisteddfod.

Gyda sesiynau ar gyfer plant a phobl o bob oed ar hyd a lled y Maes, mae ein Gŵyl Gomedi yn digwydd drwy gydol yr wythnos.

Dewch draw i Gaffi Maes B, y Babell Lên  a'r Llannerch i fwynhau sesiynau trafod, stand-yp ac ambell beth go annisgwyl...

Noddir yr ŵyl gan Gronfa Gari.

#gwylgomedisteddfod