Maes B

Cynhelir gigs Maes B eleni, rhwng Awst 7—10.

Maes B yw brawd bach swyddogol yr Eisteddfod liw nos, lle ceir perfformiadau gan dros 20 o brif fandiau Cymru. Enillodd wobrau Digwyddiad Byw Gorau yng ngwobrau’r Selar yn ddiweddar, ac mae Maes B eleni’n argoeli i fod yn fwy ac yn well nag erioed o’r blaen.

Cyfyngiad oed: 16+

Gwybodaeth : www.maesb.com

 

Noddir gan Prifysgol Aberystwyth.