Maes B

Cynhelir gigs Maes B eleni yn adeilad cyn gartref Profiad Dr Who, Bae Caerdydd, rhwng Awst 8—11.

Maes B yw brawd bach swyddogol yr Eisteddfod liw nos, lle ceir perfformiadau gan dros 20 o brif fandiau Cymru. Enillodd wobrau Digwyddiad Byw Gorau yng ngwobrau’r Selar yn ddiweddar, ac mae Maes B eleni’n argoeli i fod yn fwy ac yn well nag erioed o’r blaen.

**Lleoliad Newydd Maes Pebyll Maes B**

Mae Maes Pebyll Maes B wedi symud!
Lleolir y Maes PeByll eleni ar diroedd caeau chwareon Ysgol Fitzalan yn ardal Leckwith.
Côd Post:    CF11 8DZ
Bydd parcio yn cael ei ddarparu ar y safle.

Bydd gwasnaeth bws wennol yn rhedeg yn rheolaidd i lawr i’r Maes ag yn ôl.
Ar nosweithiau Maes B bydd y bws yma yn rhedeg tan 0300. Yn ystod y dydd gellid dal bws arferol o’r arosfa ar Lôn Leckwith.

Cyfyngiad oed 16+

Prynu tocynnau yma.

Gwybodaeth : www.maesb.com