Maes B

Cynhelir gigs Maes B eleni yn adeilad cyn gartref Profiad Dr Who, Bae Caerdydd, rhwng Awst 8—11. Bydd y Maes PeByll wedi ei leoli yng Nghaeau Pontcanna.

Maes B yw brawd bach swyddogol yr Eisteddfod liw nos, lle ceir perfformiadau gan dros 20 o brif fandiau Cymru. Enillodd wobrau Digwyddiad Byw Gorau yng ngwobrau’r Selar yn ddiweddar, ac mae Maes B eleni’n argoeli i fod yn fwy ac yn well nag erioed o’r blaen.

Cyfyngiad oed 16+

Prynu tocynnau yma.

Gwybodaeth : www.maesb.com