Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Dyma’r lle i ddod i ddarganfod mwy am bob math o wyddoniaeth a thechnoleg. Bydd llawer o swn a llond lle o hwyl wrth i blant o bob oed gymryd rhan mewn gweithgareddau gwyddonol.

Pennaf amcan y Pentref hwn yw cyflwyno gwyddoniaeth a phynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) i bobl o bob oed, ac ysbrydoli plant a phobl ifanc i fynd ati i ystyried gyrfa yn y maes ac i ddilyn cyrsiau gwyddoniaeth a thechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg. Cyflawnir hyn drwy weithio mewn partneriaeth gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac amryw o arbenigwyr o fyd diwydiant ac academaidd.

Mae ymchwil gwyddonol o bwysigrwydd byd-eang yn digwydd yng Nghymru, ac mae’r Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn anelu at godi proffil y gwaith hwn, a cheisio amlygu’r cyswllt rhyngddo a’i berthnasedd at fywyd bob dydd.

 

Os oes diddordeb gennych gystadlu yn un o gystadlaethau Gwyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod Ceredigion 2020, gellir lawrlwytho'r daflen isod;

PDF icon Cystadlaethau Gwyddoniaeth a Thechnoleg