Shw'mae Caerdydd: Dysgu Cymraeg

Shwmae Caerdydd yw’r lle i ddod ar y Maes os ydych yn dysgu Cymraeg neu eisiau gwybodaeth am yr iaith.

Lleolir Shw’mae Caerdydd yn adeilad y Pierhead yng nghanol y Bae.  Mae’r gweithgareddau i gyd yn rhad ac am ddim. Gweler yr amserlen isod.

Shwmae Caerdydd – Dysgu Cymraeg / Learn Welsh.

Mae’r Eisteddfod yn le arbennig ar gyfer unrhyw un sy’n dysgu Cymraeg neu sy’n meddwl am ddysgu’r iaith. Mae’n gyfle i brofi diwylliant a’r iaith mewn awyrgylch unigryw am wythnos gyfan, ac yn gyfle i ymarfer eich Cymraeg ddydd a nos! 

Dyma ble mae dysgwyr o bob rhan o Gymru – a thu hwnt - yn dod at ei gilydd i gymdeithasu, cystadlu, rhannu profiadau, mwynhau cwmni siaradwyr Cymraeg, i gael gwybodaeth am gyrsiau Cymraeg, mwynhau llu o weithgareddau, ac yn bennaf oll, i gael hwyl, ac mae’n le perffaith i bobl ddefnyddio’u Cymraeg dros baned. Mae amserlen lawn o weithgareddau yma drwy’r wythnos. Yn theatr Y Pod ceir sgyrsiau am bob mathau o bethau – archeoleg, byd natur, hanes, chwaraeon. Sesiynau yoga, karate, dawnsio. Hefyd sesiynau stori i blant a cherddoriaeth byw – i enwi dim ond rhai! Mae yna rywbeth i bawb – o bob oed, dysgwyr a Chymry Cymraeg.

Cystadleuaeth fwyaf Adran y Dysgwyr yw Dysgwr y Flwyddyn, ac mae hon yn un o brif gystadlaethau’r Eisteddfod erbyn hyn.

Ceir gwybodaeth am yr holl gystadlaethau i ddysgwyr yn ein llyfryn ‘Cystadlaethau i ddysgwyr’

Trefnir gan yr Eisteddfod.
 
Noddir gan Boom Cymru.

 

PDF icon Gwybodaeth i ddysgwyr ac ymwelwyr newydd (Mai 2017)PDF icon Llyfryn cystadlaethau i ddysgwyrPDF icon Amserlen Shw'mae CaerdyddPDF icon Amserlen Shw'mae Caerdydd - du a gwyn
Format: 2018-08-16
4 dydd Sadwrn
Title Time Link
Creu hetiau ar gyfer y Jamborî! 11.00am Gweld
Clocs Ffit 12.00pm Gweld
Cyflwyno tystysgrifau CBAC a Thlws Coffa Elvet a Mair Elvet Thomas 01.00pm Gweld
Y Cwis Mawr 02.00pm Gweld
Sut gall dysgwyr Cymraeg gyfrannu at fywyd y Cymry Cymraeg? - Paralel Cymru 03.10pm Gweld
Hyll 04.30pm Gweld
5 dydd Sul
Title Time Link
Amser Stori 11.00am Gweld
Lansiad e-lyfr Cysawd yr Haul 12.00pm Gweld
Dysgu Cymraeg yn y Ddinas 01.00pm Gweld
Papur Wal 02.00pm Gweld
Dathlu'r Miliwn gyda Duolingo 03.10pm Gweld
Iwan Huws 04.30pm Gweld
6 dydd Llun
Title Time Link
Gweithdy Celf: Tylwyth Teg 11.00am Gweld
Taith yr Iaith – Mewn Cymeriad 12.00pm Gweld
Hanes yr iaith yng Nghaerdydd gyda Dylan Foster Evans 01.00pm Gweld
Meilir Gwynedd 02.00pm Gweld
Dulliau Dysgu Ail iaith - Dr Jonathan Morris 03.10pm Gweld
Gwylio Seremoni'r Coroni 04.30pm Gweld
Geraint Lövgreen 05.30pm Gweld
7 dydd Mawrth
Title Time Link
Chwarae - gyda Elgan Rhys, Matt Gough a R.Seiliog 11.00am Gweld
Cyflwyno gwobrau cyfansoddi 12.00pm Gweld
Elizabeth Jane Corbett -Ffeindio fy ffordd Adref 01.00pm Gweld
Alys Williams 02.00pm Gweld
Blas ar y tafodieithoedd Cymraeg - Dr Iwan Rees 03.10pm Gweld
Gareth Bonello 04.30pm Gweld
8 dydd Mercher
Title Time Link
Amser Stori 11.00am Gweld
Gweithdy Dawns Poptastig 12.00pm Gweld
Dod i adnabod ymgeiswyr Dysgwr y Flwyddyn 01.00pm Gweld
Bitw 02.00pm Gweld
Fy Arwr i: Bev Lennon, Emma Chappell, Matt Spry ac Ashok Ahir 03.10pm Gweld
Hybu Hyder Personol 04.30pm Gweld
Seremoni Dysgwr y Flwyddyn 06.30pm Gweld
9 dydd Iau
Title Time Link
Rhagbrawf: Llefaru Unigol 16 oed a throsodd (126) 09.30am Gweld
Unawd (128) 09.40am Gweld
Parti canu rhwng 3 a 9 mewn nifer (127) 10.30am Gweld
Llefaru Unigol 16 oed a throsodd (129) 11.10am Gweld
Côr Dysgwyr rhwng 10 a 40 mewn nifer (125) 11.20am Gweld
Sgets hyd at 5 munud (130) 12.20pm Gweld
Candelas 02.00pm Gweld
Croesawu Dysgwr y Flwyddyn 03.10pm Gweld
Cowbois Rhos Botwnnog 04.30pm Gweld
10 dydd Gwener
Title Time Link
Amser Stori: Stori Fawr Peppa Fach 11.00am Gweld
Clocsffit 12.00pm Gweld
"Cofiwch ddweud diolch am yr iaith Gymraeg" 01.00pm Gweld
Omaloma 02.00pm Gweld
Lansiad: DIY Welsh - D. Geraint Lewis 03.10pm Gweld
Gwylio Seremoni'r Cadeirio 04.30pm Gweld
Y Gerddorfa Ukelele 05.30pm Gweld
11 dydd Sadwrn
Title Time Link
Amser Stori: Peppa a'i hesgidiau aur 11.00am Gweld
Gweithdy Dawns Poptastig 11.00am Gweld

Tudalennau