Stondinau ac Unedau

Mae dros 200 o stondinau, adeiladau ac unedau ar Faes yr Eisteddfod eleni

Dewch i grwydro'r Maes a gweld pa stondinau sydd i'w cael eleni.

Mae rhywbeth i bawb ym mhob rhes - a digonedd o bethau i'ch temtio, o bris arian poced i anrhegion llawer drytach.

Gallwch dreulio dyddiau'n crwydro'r stondinau'n unig, a bydd gan nifer fawr weithgareddau a lansiadau'n cael eu cynnal yn ystod yr wythnos, felly ewch i grwydro'n rheolaidd!

Rhestr o'r stondinwyr:

Rhif (101 - 120)Enw'r Stondinwr
101Byw Bywyd
102Byw Bywyd
103Byw Bywyd
104Ymchwil Canser UK
105Ymchwil Canser UK
106RTPI Cymru
107RTPI Cymru
108Diabetes.Cymru
109Llais y Goedwig
110Hafal
111Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
112Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
113Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
114Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
115CFFI Cymru
116Kathy Gittins
117Kathy Gittins
118Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
119Sgiliau Syrcas
120Sgiliau Syrcas

 

Rhif (201 - 244)Enw'r Stondinwr
201Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
202Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
203Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
204Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
205NASUWT
206NASUWT
207Stonewall Cymru
208Stonewall Cymru
209Samariaid Cymru
210Samariaid Cymru
211Siop o Gymru
212Siop o Gymru
213Siop o Gymru
214Halen Môn
215 
216 
217Yr Asiantaeth Safonau Bwyd
218Yr Asiantaeth Safonau Bwyd
219Siop Na-Nog
220Siop Na-Nog
221Cymdeithas yr Iaith
222Cymdeithas yr Iaith
223Ysgol Uwchradd Bodedern
224Ysgol Uwchradd Bodedern
225Siop Lewis
226Siop Lewis
227Canolfan Cynghori Ynys Môn
228WCVA
229WCVA
230Medrwn Môn
231Medrwn Môn
232Medrwn Môn
233Sefydliad y Merched
234Sefydliad y Merched 
235Sefydliad y Merched
236Pioden
237Oriel Pwlldefaid
238Oriel Pwlldefaid 
239Oriel Pwlldefaid
240Panorama
241Panorama
242Palas Print
243Palas Print 
244Carys Bryn

 

Rhif (301 - 352)Enw'r Stondinwr
301Antur Waunfawr
302Antur Waunfawr
303Antur Waunfawr
304Ysgol David Hughes
305Ysgol David Hughes
306Heddlu Gogledd Cymru
307Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr
308Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr
309Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr
310Driftwood Design 
311Clybiau Rotari
312Ysgol Gyfun Llangefni
313Ysgol Gyfun Llangefni
314Ysgol y Bont
315Llyfrau Gwynedd Williams
316Siop Lyfrau'r Hen Bost
317Cymdeithas Bob Owen
318Cymdeithas y Dywysoges Gwenllïan
319Plaid Cymru
320Plaid Cymru
321Seren Cyf
322Seren Cyf
323Mati a Meg
324Mudiad Efengylaidd Cymru
325Mudiad Efengylaidd Cymru
326Mudiad Efengylaidd Cymru
327Y Lolfa
328Y Lolfa
329Shwldimwl / Peldroed Cymru
330Shwldimwl / Peldroed Cymru
331Cymdeithas Cerdd Dant Cymru
332Cymdeithas Cerdd Dant Cymru
333Grwp Cynefin
334Grwp Cynefin
335Grwp Cynefin
336Grwp Cynefin
337Cymdeithas Morrisiaid Môn
338Siop y Bont
339Siop y Bont
340Siop y Bont
341Cowbois
342Cowbois
343Connect 2
344Connect 2
345Silibili
346Stwff
347Rigout
348Bodoli
349Gwasg Carreg Gwalch / Cymdeithas Llafar Gwlad
350Gwasg Carreg Gwalch / Cymdeithas Llafar Gwlad
351Gwasg Carreg Gwalch / Cymdeithas Llafar Gwlad
352Mirsi

 

Rhif (401 - 436)Enw'r Stondinwr
401Merched y Wawr
402Merched y Wawr
403Merched y Wawr
404Merched y Wawr
405Undeb Amaethwyr Cymru
406Undeb Amaethwyr Cymru
407Gwasg Gomer
408Gwasg Gomer
409Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru
410Cymdeithas Hanes Uwchgwyrfai
411Golwg
412Golwg
413UCAC
414UCAC
415Y Babell Heddwch
416Y Babell Heddwch
417Sain
418Sain
419Suzy's Fashion
420Suzy's Fashion
421Cymry Gogledd America
422Cymry Gogledd America
423Dyfodol i'r Iaith
424Dyfodol i'r Iaith
425Cymdeithas Eisteddfodau Cymru
426Cymdeithas Eisteddfodau Cymru
427Cymorth Cristnogol
428Cymorth Cristnogol
429Stiwdio Telynau
430Stiwdio Telynau
431Cole & Co
432Spirit of 58
433Dr Zigs
434Buddug
435Awen Meirion
436Awen Meirion

 

Rhif (501 - 524)Enw'r Stondinwr
501Undeb Cymru a'r Byd
502Undeb Cymru a'r Byd
503Undeb Cymru a'r Byd
504Cymdeithas Cymru - Ariannin
505Cymdeithas Cymru - Ariannin
506Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd
507Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd
508Cyngor yr Eisteddfod
509Cymdeithas y Beibl - Byd Mary Jones
510Cymdeithas y Beibl - Byd Mary Jones
511Cymdeithas Edward Llwyd
512Cymdeithas Edward Llwyd
513Hosbis Dewi Sant
514Hosbis Dewi Sant
515British Heart Foundation Wales
516British Heart Foundation Wales
517British Heart Foundation Wales
518Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru / Maethu Môn
519NAHT Cymru
520NAHT Cymru
521Cartrefi Cymunedol Gwynedd
522Cartrefi Cymunedol Gwynedd
523Teganau Tina
524Llafur Cymru

 

Rhif (601 - 616)Enw'r Stondinwr
601Bodlon
602Bodlon
603arcipelago
604Coed Cadw
605Teithiau Tango
606Teithiau Tango
607Siop y Pethe
608Siop y Pethe
609Kiti
610Kiti
611Cwt Tatws
612Cwt Tatws
613Awen Menai
614Awen Menai
615Adra
616Adra

 

Rhif (701 - 712)Enw'r Stondinwr
701Cornel Ddarllen
702Cornel Ddarllen 
703Barddas
704Barddas
705Achub y Plant
706Achub y Plant
707Gwyl Llên Plant
708Gwyl Llên Plant
709Urdd Gobaith Cymru
710Urdd Gobaith Cymru
711Urdd Gobaith Cymru
712Urdd Gobaith Cymru

 

Rhif (1001 - 1002)Enw'r Stondinwr
1001Cefnlen
1002Cefnlen

 

Adeiladau ac Unedwyr eraill

Rhif Enw'r Adeilad / Unedwr
 Cyngor Ynys Môn
 Llywodraeth Cymru
 Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 Principality
 S4C / BBC
 Cyngor Llyfrau Cymru
 Mudiad Meithrin
 Gofal Cymdeithasol Cymru
 Cymorth Canser Macmillan
 Hafal
 Prifysgol Abertawe
 Daily Post
 Lluniau Llwyfan
 Dwr Cymru
 Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru
 Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
 NFU Cymru
 WR Davies - Garej Ford
 Welsh Connection
 Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg
 Teithiau Menai & Jet2Holidays
M01 - M04Grwp Llandrillo Menai
M06 - M11Lle Hanes
M12 - M18Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru
M19 - M24Prifysgol Aberystwyth
M25 - M30Prifysgol Bangor
M31 - M36Prifysgol Caerdydd
M37 - M41 Prifysgol Cymru / Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
M42 - M43Menter Môn a Mentrau Iaith Cymru
M44 - M49Coleg Cymraeg Cenedlaethol

 

Stondinau / Arddangoswyr yn y Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg

 Enw'r Stondinwr
 Rhwydwaith Ymchwil Peirianneg Cymru
 Rhwydwaith Ymchwil Carbon Isel, Ynni a'r Amgylchedd
 Pwer Niwclear Horizon
 Prifysgol Bangor
 Prifysgol Aberystwyth
 Grwp Peirianneg a Gwyddoniaeth Gogledd Cymru
 Morlais
 Magnox
 Cymdeithas Seicolegol Prydain
 Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol / Techniquest
 LEGO
 Ynni Da
 Alun Griffiths Contractors Cyf.
 M-Sparc
 Engie

Bydd y map ar gael ar-lein cyn diwedd Gorffennaf.