Tŷ Gwerin

Y Tŷ Gwerin yw cartref pob math o weithgareddau gwerin ar y Maes.

Trefnir y Tŷ Gwerin gan yr Eisteddfod.

Mae'r amserlen yn llawn gweithgareddau sy’n ymwneud â thraddodiadau gwerin Cymru yn yr ystyr ehangaf bosibl, gyda chyfle i fwynhau rhai o’n traddodiadau cynhenid mewn ffordd newydd, yn ogystal â sesiynau ar bynciau cyffredinol.

Yn ogystal, ceir nifer o weithgareddau gyda'r nos yn y Tŷ Gwerin - cyfle i ymlacio ar ddiwedd y dydd yng nghwmni rhai o gerddorion a pherfformwyr blaenaf y sîn heddiw.

Partneriaid: Trac, Clera & Cymdeithas Ddawns Werin Cymru 

Noddir gan Cyngor Celfyddydau Cymru