Y Lle Celf

Mae Y Lle Celf yn ddathliad cenedlaethol o’r celfyddydau gweledol a phensaerniaeth yng Nghymru, yn ffenest siop i’r byd celf ac yn atyniad pwysig ar y Maes.

Lleolir Y Lle Celf yn Y Senedd.  Mae’r gweithgareddau i gyd yn rhad ac am ddim.  Mae’r Senedd yn gweithredu system ddiogelwch a dylech adael amser ychwanegol ar gyfer hyn.

Y Lle Celf yw oriel gelfyddydau gweledol yr Eisteddfod ac mae’n un o’r adeiladau mwyaf poblogaidd ar y Maes gan ddenu hyd at 40,000 o ymwelwyr yn ystod yr wythnos. Mae Y Lle Celf yn ddathliad cenedlaethol o’r celfyddydau gweledol a phensaerniaeth yng Nghymru, yn ffenest siop i’r byd celf ac yn atyniad pwysig ar y Maes.

Mae’r oriel yn gartref i waith rhai o artistiaid blaenaf Cymru, a’r gwaith wedi’i ddewis fel rhan o’r arddangosfa agored, felly gall unrhyw artist sydd â chysylltiad â Chymru gyflwyno cais.  

Mae gwaith enillwyr y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain, y Fedal Aur am Grefft a Dylunio a’r Fedal Aur am Bensaernïaeth i’w gweld yn Y Lle Celf, ac mae amryw o weithgareddau’n digwydd yn ystod yr wythnos, yn Y Lle Celf ei hun ac yn Cymdeithasau.

Cynhyrchir catalog ar gyfer Y Lle Celf bob blwyddyn, ac mae hwn yn gofnod ddiddorol a phwysig o’r gwaith sydd wedi’i arddangos.  Yn ogystal, cyhoeddir y cerddi a ysbrydolwyd gan y gwaith yn yr arddangosfa agored yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

Cofiwch am y cyfle i fod yn rhan o un o brif wobrau Y Lle Celf – Dewis y Bobl.  Mae cyfle i chi ddewis a dethol eich hoff waith yn yr arddangosfa, a bydd y gwaith mwyaf poblogaidd yn ennill Gwobr Josef Herman, Dewis y Bobl ar y prynhawn Sadwrn olaf, felly cofiwch bleidleisio.

Trefnir Y Lle Celf gan yr Eisteddfod.  Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Format: 2018-08-18
4 dydd Sadwrn
Title Time Link
Seremoni cyflwyno enillwyr prif gystadlaethau yr adran Celfyddydau Gweledol 05.30pm Gweld
Carnifal y Môr 10.30pm Gweld
5 dydd Sul
Title Time Link
Aneurin: Artist Gwlad 03.30pm Gweld
Carnifal y Môr 10.30pm Gweld
6 dydd Llun
Title Time Link
Ysbryd y Frwydr - Dyfarnu Gwobr Ifor Davies 02.00pm Gweld
Carnifal y Môr 10.30pm Gweld
7 dydd Mawrth
Title Time Link
Dylunio er gwell – hyrwyddo dylunio da yng Nghymru 01.00pm Gweld
Carnifal y Môr 10.30pm Gweld
8 dydd Mercher
Title Time Link
Diwylliant neu Ddiwydiant? Celf yng Nghymru – Y Ffordd Ymlaen 01.00pm Gweld
Carnifal y Môr 10.30pm Gweld
9 dydd Iau
Title Time Link
Herio Hiliaeth Wrth-Gymreig – Persbectif Hawliau Dynol 12.00pm Gweld
Carnifal y Môr 10.30pm Gweld
10 dydd Gwener
Title Time Link
Carnifal y Môr 10.30pm Gweld
11 dydd Sadwrn
Title Time Link
Gwobr Josef Herman: Dewis y Bobl 2018 03.00pm Gweld