Sut i gyrraedd y Maes

Cynhelir yr Eisteddfod ger Bodedern yng ngogledd Ynys Môn.  

Mae’r Maes yn hygyrch ac yn hawdd i’w gyrraedd mewn car ac ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Byddwn yn cyhoeddi manylion llawn ar sut i gyrraedd y Maes yn y gwanwyn ar ôl i’r cynllun rheoli traffig gael ei gytuno.  Rydym yn gofyn i chi ddilyn y cynllun hwn gan ei fod wedi’i gynllunio er mwyn ceisio osgoi unrhyw broblemau traffig.

Rydym hefyd yn annog pobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd y Maes, sy’n gyfleus ar gyfer bysiau a threnau eleni.  Byddwn yn cyhoeddi rhagor o gyngor am hyn yn y gwanwyn.

Byddwn hefyd yn annog ymwelwyr i feicio, cerdded neu rannu ceir lle bo’n bosibl i gyrraedd y Maes, a bydd cannoedd o lefydd i gadw beiciau ar gael y tu allan i’r brif fynedfa wrth gyrraedd.

Cod post y Maes yw LL65 3SS.

Bydd y manylion llawn ar sut i gyrraedd y Maes yn cael eu cyhoeddi ar y dudalen hon.