Swyddi ar y Maes

Dyma lle y byddwn yn cyhoeddi manylion unrhyw swyddi sydd ar gael ar y Maes.  

Cysylltwch yn uniongyrchol gyda'r cwmni sy'n hysbysebu'r swydd.  Ni fyddwn yn cadw / pasio unrhyw wybodaeth, a dyma'r unig swyddi y gwyddom amdanynt ar Faes yr Eisteddfod.

Staff Arlwyo ar gyfer yr Eisteddfod

Mae Capital Cuisine yn chwilio am y staff canlynol i weithio yn eu bwyty ar y Maes eleni.  Profiad yn fanteisiol.

  • Gweinwyr
  • Staff bar
  • Cogyddion
  • Cynorthwy-wyr cegin
  • Porthorion cegin

Telir cyflog fesul awr da yn ddibynnol ar oed a phrofiad

Dyddiad y contract: 3-13 Awst 2017

Cysylltwch â Marje Smart

marjesmart@yahoo.co.uk

Lawr lwythwch ffurflen gais a ffurflen P46 o’r wefan:

http://www.capitalcuisine.co.uk/work-for-us

Ffôn: 029 2085 1997