Swyddi ar y Maes

Dyma lle y byddwn yn cyhoeddi manylion unrhyw swyddi sydd ar gael ar y Maes.  

Cysylltwch yn uniongyrchol gyda'r cwmni sy'n hysbysebu'r swydd.  Ni fyddwn yn cadw / pasio unrhyw wybodaeth, a dyma'r unig swyddi y gwyddom amdanynt ar Faes yr Eisteddfod.

STAFF ARLWYO / STAFF GLANHAU 
 

CAPITAL CUISINE
Mae Capital Cuisine yn chwilio am y staff canlynol i weithio yn eu bwyty ar y Maes eleni.  Profiad yn fanteisiol.
Gweinwyr / Staff bar / Cogyddion / Cynorthwy-wyr cegin / Porthorion cegin
Telir cyflog fesul awr da yn ddibynnol ar oed a phrofiad
Dyddiad y contract: 3-13 Awst 2017
Cysylltwch â Marje Smart, marjesmart@yahoo.co.uk 
Lawr lwythwch ffurflen gais a ffurflen P46 o’r wefan:
http://www.capitalcuisine.co.uk/work-for-us
Ffôn: 029 2085 1997

MEAT AND GREEK
Angen o leiaf 2 berson bob dydd.
Cysylltwch â Lisandros Hajigeorgis meatandgreek@hotmail.com 
@meatandgreek
 
STREAMLINE LEISURE
- Stondinau coffi
- Staff glanhau
Cysylltwch  â William Hunter ar 01267 232986 /  07929 745883 / williamhunter@streamlineleisure.co.uk 
 
CALON WEN
Mae’r cwmni llaeth organig yn chwilio am 1-2 berson i weithio ychydig o oriau bob dydd.
Cysylltwch â Branwen Ffion ar 01834 869356 / branwen@calonwen-cymru.com 
www.calonwen-cymru.com 

THE SPANISH BUFFET
Mae'r cwmni bwyd Sbaenaidd yn chwilio am weithwyr sy'n siarad Cymraeg.
Cysylltwch a Gabriel Bosch ar gabibiel2@gmail.com 
www.thespanishbuffet.com 
THE WELSH CREPERIE
Mae'r cwmni yma yn rhedeg y stondin pizza / brecwast / burgers yn Maes B ac yn chwilio am tua 20 o staff, gydag amrywiaeth o shifftiau dydd a nos i'w llenwi.
Cysylltwch a Loic ar 07707613348 neu drwy ebostio loic@thewelshcreperie.co.uk