Y Tylwyth

Nos Wener 2 Awst 18:00   |   Nos Sadwrn 3 Awst 20:00

 

 

Syrcas gerdd gyfoes ddaw â chwedlau Dyffryn Conwy’n fyw. 

Mae hi’n haf, a Jac Rhaffau a hen dylwyth rhyfedd y campau wedi glanio ar y ddôl. Mae hi’n Fai hefyd yng nghalon Elen, merch y plas. Ond mae cymylau’n hel yn y Dyffryn dros ei llwybr hi a Jac, ac wrth i’r chwedlau amlhau, mae cymeriadau’r tywyllwch yn camu i’r cylch . . .  

Sioe wreiddiol llawn caneuon, straeon a champau acrobatig i’r teulu cyfan gan Myrddin ap Dafydd, Gwyneth Glyn a Twm Morys, gyda chwmni syrcas rhyngwladol Fidget Feet. 

Mae Y Tylwyth yn gynhyrchiad hudolus ac uchelgeisiol sy’n sicr o apelio at y teulu cyfan wrth i’r Eisteddfod fentro i fyd syrcas gerdd gyfoes am y tro cyntaf, gan weithio gyda Pontio Prifysgol Bangor a’r cwmni syrcas modern Gwyddelig, Fidget Feet.
 
Mae’r haf wedi cyrraedd a Jac Rhaffau a hen dylwyth rhyfedd y campau wedi glanio, ac mae’n haf hefyd yng nghalon Elen, merch y plas, sydd wedi gwirioni’n lân.  Ond mae’r cymylau’n hel dros y dyffryn, a chymeriadau’r tywyllwch yn camu i’r cylch wrth i’r chwedlau amlhau...
 
Gwyneth Glyn, Twm Morys a Myrddin ap Dafydd sy’n gyfrifol am y sioe, sydd wedi’i hysbrydoli gan chwedlau a straeon y tylwyth teg yng ngogledd Cymru.  Stori serch yw hi yn ei hanfod, ond fel gyda phob stori dda, mae ambell dro trwstan wrth i ddau lanc frwydro am galon merch ifanc.
 
Gwyneth a Twm, ill dau yn amlwg yn y sîn werin yng Nghymru, sy’n gyfrifol am y gerddoriaeth wreiddiol, a ‘does dim syndod fod elfen werinol iawn i’r caneuon.  Mae’r band byw yn cynnwys rhai o enwau mwyaf adnabyddus y sîn, Georgia Ruth, Patrick Rimes (Calan), Iwan Huws (Cowbois Rhos Botwnnog) gyda Osian Williams (Siddi, Candelas) yn gyfarwyddwr cerdd.
 
Iddon Alaw, perfformiwr ifanc o Fôn sydd wedi bod yn teithio fel rhan o gast y sioe gerdd Wicked yw Jac, gyda Mared Williams, a wnaeth gryn argraff fel un o sêr Hwn yw fy Mrawd, cynhyrchiad yr Eisteddfod y llynedd, yn dychwelyd i’r llwyfan fel Elen.  A bydd Manw Robin, merch ifanc a fu’n cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Junior Eurovision y llynedd yn ymddangos mewn un o gynyrchiadau’r Eisteddfod am y tro cyntaf.
 
Mae’r cast yn cynnwys enwau cyfarwydd fel Idris Morris Jones, Gwilym Bowen Rhys,  Mair Tomos Ifans ac Angharad Llwydac un o’r tîm artistig, Twm Morys, yw Watcin Co, gwneuthurwr clociau a Lanrwst a storïwr y cynhyrchiad.
 
Myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr Canolfan Berfformio Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sy’n perfformio rhan y corws a bydd y cyfan yn cael ei gyfarwyddo gan Angharad Lee, Leeway Productions, sydd wedi ei chanmol yn arbennig am ei chynhyrchiad diweddar, The Last Five Years.

Mae dau berfformiad o’r cynhyrchiad hwn: nos Wener 2 Awst am 18:00 a nos Sadwrn 3 Awst am 20:00. 

Tocynnau

Oedolyn : £29.00   |   Plentyn : £20.00

0845 4090 800  /  www.eisteddfod.cymru/tocynnau

Manylion Teithio

Cefnogir drwy grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru gyda chymorth Culture Ireland / Cultúr Éireann a Pontio Prifysgol Bangor.