Y Tylwyth

Nos Wener 2 Awst 18:00   |   Nos Sadwrn 3 Awst 20:00

Syrcas gerdd gyfoes ddaw â chwedlau Dyffryn Conwy’n fyw. 

Mae hi’n haf, a Jac Rhaffau a hen dylwyth rhyfedd y campau wedi glanio ar y ddôl. Mae hi’n Fai hefyd yng nghalon Elen, merch y plas. Ond mae cymylau’n hel yn y Dyffryn dros ei llwybr hi a Jac, ac wrth i’r chwedlau amlhau, mae cymeriadau’r tywyllwch yn camu i’r cylch . . .  

Sioe wreiddiol llawn caneuon, straeon a champau acrobatig i’r teulu cyfan gan Myrddin ap Dafydd, Gwyneth Glyn a Twm Morys, gyda chwmni syrcas rhyngwladol Fidget Feet. 

 

Tocynnau

Oedolyn : £29.00   |   Plentyn : £20.00

Ar werth 10:00, 1 Mai 

0845 4090 800  /  www.eisteddfod.cymru/tocynnau

 

Cefnogir drwy grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru gyda chymorth Culture Ireland / Cultúr Éireann a Pontio Prifysgol Bangor.