Yankier Pijeira Perez

Daeth Yankier Pijeira Perez i Gymru o Giwba yn 2011, i ymuno gyda’i wraig, Lowri, ac mae’r teulu’n byw yn Llanrug, Gwynedd ar hyn o bryd.  Pan symudodd i Gymru, aeth ati i ddysgu’r iaith gan fod y Gymraeg yn rhan bwysig iawn o’i gymuned leol.  Pan ddechreuodd weithio fel Technegydd Fferyllfa yn Ysbyty Gwynedd, roedd yn amlwg fod llawer o gleifion yn gwerthfawrogi’r cyfle i siarad Cymraeg, ac roedd hyn yn anogaeth bellach iddo gyda’r iaith.  Dywed ei fod yn ffodus i gael cymaint o gyfleoedd i siarad Cymraeg gyda’i deulu, yn y gymuned ac yn y gwaith, ac mae’n ddiolchgar i’w gydweithwyr am eu cefnogaeth ac am fod yn barod i wrando a helpu pan oedd yn dechrau dysgu’r iaith.  Mae Yankier yn gobeithio dilyn cwrs Cymraeg academaidd yn y dyfodol.