Ychydig ddyddiau cyn dydddiad cau Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy

27 Ebrill 2019

Os ydych chi’n bwriadu cymryd rhan mewn unrhyw gystadleuaeth yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni, mae’n rhaid cwblhau’r broses gofrestru dros y dyddiau nesaf gan fod y dyddiad cau yn prysur agosáu.

Rhaid i bob cais gael ei gofrestru erbyn 1 Mai, er mwyn gallu cymryd rhan yn un o’r cystadlaethau llwyfan eleni.

Meddai Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, “Dim ond neges fach i atgoffa pawb am y dyddiad cau, ac i’ch annog os ydych chi wedi hanner meddwl am gystadlu i fynd ati i wneud.  Cofiwch hefyd, os ydych chi wedi cychwyn ar y broses o gofrestru ar-lein, mae’n rhaid cwblhau’r cais erbyn y dyddiad cau, gan na fyddwn yn gallu ystyried ceisiadau sydd ar ffurf drafft.

“Mae’r profiad o gystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn unigryw, yn unigolyn neu fel rhan o grŵp torfol, ac rydym yn awyddus iawn i weld cynifer o bobl â phosibl yn cymryd y cyfle i ymuno â ni eleni ac i gystadlu yn y llu o gystadlaethau sydd wedi’u dewis gan ein gwirfoddolwyr lleol.

“Yn dilyn y dyddiad cau byddwn yn mynd ati i greu’r rhaglen lwyfan, yn y gobaith fod nifer fawr o gystadleuwyr ym mhob adran er mwyn i ni gael sicrhau ein bod yn cael gŵyl gystadleuol i’w chofio yn Sir Conwy eleni.”

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy o 3-10 Awst eleni.  Am ragor o wybodaeth, i gofrestru i gystadlu, ac i brynu tocynnau o 1 Mai ymlaen ewch ar-lein, www.eisteddfod.cymru.