Y Lle Celf

Mae Y Lle Celf yn ddathliad cenedlaethol o’r celfyddydau gweledol a phensaerniaeth yng Nghymru, yn ffenest siop i’r byd celf ac yn atyniad pwysig ar y Maes.

Y Lle Celf yw oriel gelfyddydau gweledol yr Eisteddfod ac mae’n un o’r adeiladau mwyaf poblogaidd ar y Maes gan ddenu hyd at 40,000 o ymwelwyr yn ystod yr wythnos. Mae Y Lle Celf yn ddathliad cenedlaethol o’r celfyddydau gweledol a phensaerniaeth yng Nghymru, yn ffenest siop i’r byd celf ac yn atyniad pwysig ar y Maes.

Mae’r oriel yn gartref i waith rhai o artistiaid blaenaf Cymru, a’r gwaith wedi’i ddewis fel rhan o’r arddangosfa agored, felly gall unrhyw artist sydd â chysylltiad â Chymru gyflwyno cais.  

Mae gwaith enillwyr y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain, y Fedal Aur am Grefft a Dylunio a’r Fedal Aur am Bensaernïaeth i’w gweld yn Y Lle Celf, ac mae amryw o weithgareddau’n digwydd yn ystod yr wythnos, yn Y Lle Celf ei hun ac yn Cymdeithasau.

Cynhyrchir catalog ar gyfer Y Lle Celf bob blwyddyn, ac mae hwn yn gofnod ddiddorol a phwysig o’r gwaith sydd wedi’i arddangos.  Yn ogystal, cyhoeddir y cerddi a ysbrydolwyd gan y gwaith yn yr arddangosfa agored yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

Cofiwch am y cyfle i fod yn rhan o un o brif wobrau Y Lle Celf – Dewis y Bobl.  Mae cyfle i chi ddewis a dethol eich hoff waith yn yr arddangosfa, a bydd y gwaith mwyaf poblogaidd yn ennill Gwobr Josef Herman, Dewis y Bobl ar y prynhawn Sadwrn olaf, felly cofiwch bleidleisio.

Trefnir Y Lle Celf gan yr Eisteddfod.  Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.