Arddangosfa Agored

Yn Llanrwst cynhelir arddangosfa aml-gyfrwng fawr. Dyma restr o’r artistiaid sy’n cyfranogi eleni.
 
 
 
Anrhydeddir rhagoriaeth fel a ganlyn:
 
CELFYDDYD GAIN

Y FEDAL AUR AM GELFYDDYD GAIN 

Gwobr Medal Aur am Gelfyddyd Gain a £5,000 i’w rannu yn ôl doethineb y detholwyr. 
 
CREFFT A DYLUNIO
Y FEDAL AUR AM GREFFT A DYLUNIO  
Gwobr: Medal Aur am Grefft a Dylunio a £5,000 i’w rannu yn ôl doethineb y detholwyr.
 
YSGOLORIAETH ARTIST IFANC
Ysgoloriaeth: £1,500  
 
 
Detholir yr Arddangosfa Agored gan:
 
Manon Awst (Artist)
Artist ac ymchwilydd yw Manon Awst sy’n archwilio’r berthynas rhwng pobl a’u hamgylchedd drwy brosiectau celf safle-benodol. Astudiodd bensaerniaeth yng Ngholeg Emmanuel, Prifysgol Caergrawnt ac Ymchwil Artistig yn y Coleg Celf Brenhinol, Llundain. Bu’n byw yn Berlin am ddeng mlynedd yn cyd-weithio â’r artist Almaenig Benjamin Walther. Mae hi bellach wedi ymgartrefu a sefydlu stiwdio yng Nghaernarfon.
 
Bruce Haines (Curadur Annibynnol)
Mae Bruce Haines yn berchen ar oriel yn Llundain ac yn ymchwilio i ddulliau amgen o gefnogi artistiaid yn y byd masnachol. Bu’n drefnydd arddangosfeydd yn Oriel Mostyn, Llandudno cyn symud ymlaen i weithio i’r Institute of International Visual Arts, Llundain. Bu’n curadu arddangosfa John Cale pan gynrychiolodd y cerddor Gymru yn Fenis yn 2009. Ers hynny mae wedi trefnu dros 60 arddangosfa a chyfranogi mewn ffeiriau celf rhyngwladol dirif.
 
Teleri Lloyd-Jones (Arbenigydd mewn Crefft a Dylunio)
Mae Teleri Lloyd-Jones yn arbenigo ar ysgrifennu am ddylunio a chrefftau. Ar ôl graddio yn y Coleg Celf Brenhinol aeth i weithio i gylchgrawn Crafts cyn cael ei phenodi yn rheolwr golygyddol yn Central Saint Martins, Prifysgol y Celfyddydau Llundain. Cyhoeddwyd ei chyfrol ‘Design: David Mellor’ yn 2009.
 

 

Dyma gyfle i ail fyw arddangosfa Y Lle Celf yn y Senedd isod;

Y LLE CELF YN Y SENEDD – ARDDANGOSFA’R LLAWR ISAF

 

Y LLE CELF YN Y SENEDD – ARDDANGOSFA’R LLORIAU UCHAF