Arddangosfa Agored

Yn Y Lle Celf yn Nhregaron fe gynhelir arddangosfa aml-gyfrwng fawr

Croesewir ceisiadau ym mhob disgyblaeth, boed celfyddyd gain neu gelfyddyd gymhwysol (gan gynnwys y ddelwedd symudol neu gelfyddyd berfformans)

 
 
Gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno gwaith ar ffurf delweddau Jpeg ynghyd â datganiad clir ynglŷn â’r gwaith. Oherwydd y nifer fawr o geisiadau a gyflwynir, caiff y mwyafrif o’r gweithiau eu dewis o’r delweddau hyn, felly mae’n bwysig i chi gyflwyno delweddau clir o’ch gwaith ac i ddangos eitemau sydd ar gael ar gyfer yr arddangosfa.
 
Gwahoddir ymgeiswyr sy’n gweithio drwy gyfrwng y ddelwedd symudol neu berfformans i gyflwyno eu gwaith ar ffurf DVD. Ar ôl edrych ar y ceisiadau, efallai bydd y detholwyr yn gofyn am weld rhagor o ddeunydd, neu’n ymweld â nifer fechan o'r rhai hynny ar y rhestr fer.
 
Bydd y gwaith a ddewisir yn cael ei arddangos yn Y Lle Celf dros gyfnod yr Eisteddfod. Ble mae gofynion y gwaith yn mynnu, gall ddigwydd y tu hwnt i’r adeilad ei hun.
 

Cysylltwch â’r Swyddog Celfyddydau Gweledol os nad yw’r gofynion yn ymddangos yn berthnasol i’ch gweithgaredd celfyddydol chi.

 

Parheir y traddodiad Eisteddfodol o anrhydeddu rhagoriaeth yn yr adrannau canlynol:         

Y FEDAL AUR AM GELFYDDYD GAIN

Gwobr Medal Aur am Gelfyddyd Gain (replica) (Elin Jones) a £5,000 (Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen) i’w rannu yn ôl doethineb y detholwyr.

Y FEDAL AUR AM GREFFT A DYLUNIO

Gwobr: Medal Aur am Grefft a Dylunio (replica) (Grŵp Cynghorwyr Plaid Cymru Ceredigion) a £5,000 (Cyngor Cymuned Llanbadarn Fawr) i’w rannu yn ôl doethineb y detholwyr.  

YSGOLORIAETH ARTIST IFANC

Ysgoloriaeth: £1,500 (Gofalaeth Asedau Sterling)

Dyfernir yr ysgoloriaeth i'r ymgeisydd mwyaf addawol er mwyn ei alluogi i ddilyn cwrs mewn ysgol neu goleg celf cydnabyddedig neu fynychu dosbarthiadau meistr. Bydd yr ysgoloriaeth yn agored i'r sawl sydd dan 25 oed ar 31 Awst 2020. Disgwylir i'r ymgeiswyr sy'n cyrraedd y rhestr fer baratoi portffolio a chyflwyno cais yn esbonio sut y bwriedir defnyddio'r ysgoloriaeth. Ystyrir dangos y gwaith a gyflwynwyd yn Y Lle Celf. Yn ogystal, ystyrir cynnig gofod i enillydd yr ysgoloriaeth yn Y Lle Celf yn yr Eisteddfod ganlynol.

DETHOLWYR:

Jill Piercy (Curadur ac Awdur)

Peter Wakelin (Awdur a Churadur)

Catrin Webster (Artist)

 
Dyma restr o'r artistiaid gyfranogodd yn Sir Conwy 2019
 
Os fethoch chi arddangosfa Y Lle Celf yn Sir Conwy 2019, gellir ei brofi yma
 
 
Os oes gennych ymholiadau neu angen cymorth gyda'ch cais, gallwch ffonio 02920 741 709