Ymdrechion yn parhau er mwyn cynnal Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst

13 Ebrill 2019

Mae prif weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol wedi dweud ei bod yn parhau’n obeithiol y bydd modd cynnal Eisteddfod Genedlaethol 2019 yn Llanrwst, Sir Conwy.

Mewn cyfarfod o Fwrdd yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberystwyth (nos Wener, 12 Ebrill), dywedodd Betsan Moses fod ei thîm yn gweithio mor gyflym â phosibl ar gynlluniau newydd ar gyfer safle’r Brifwyl eleni. Daeth hyn wedi i’r Eisteddfod gyhoeddi fis diwethaf bod rhaid addasu cynlluniau yn sgîl pryderon iechyd a diogelwch a oedd yn golygu na fyddai modd yswirio’r Eisteddfod.

Meddai, “Mae ‘na nifer o drafodaethau a gweithgaredd wedi digwydd yn ystod yr wythnosau diwethaf ers i’r Bwrdd gymeradwyo newid cyfeiriad yn achos yr Eisteddfod eleni.  

Rydym wedi bod yn gweithio ar yr opsiwn a ffefrir gennym, sef i gadw’r Brifwyl mor agos â phosib i dref Llanrwst, ac asesu opsiynau wrth gefn hefyd.  

“Mae newidiadau i’n cynlluniau blaenorol yn angenrheidiol er mwyn sicrhau bod modd cynnal Eisteddfod sy’n cyd-fynd â’r gofynion iechyd a diogelwch.  Mae’r gefnogaeth leol wedi bod yn wych, ac rydym yn trafod gyda nifer o wahanol bobl yn ardal Llanrwst ac asiantaethau gyda’r bwriad o sicrhau nad yw costau ychwanegol yn atal ein hymdrechion.

“Edrychaf ymlaen at gyhoeddi diweddariad pellach ar ôl i’n gwaith symud ymlaen eto.”