Yr Eisteddfod a Beyond the Border yn creu'r Stomp Stori cyntaf erioed!

19 Chwefror 2021

Yma yng Nghymru ry’n ni’n enwog am ein gallu i ddweud stori dda, i hoelio sylw cynulleidfa, a mynd â nhw ar daith gan defnyddio pob emosiwn ar y ffordd mewn ychydig funudau

Mae’n hen draddodiad sy’n parhau’n boblogaidd ar draws y wlad hyd heddiw.
 
Mae ein diwylliant gwerin yn seiliedig ar ddawn y Cyfarwydd dros y cenedlaethau – dyma a gadwodd ein llenyddiaeth yn fyw am ganrifoedd - gyda straeon yn cael eu hadrodd, eu mireinio a’u datblygu wrth i storïwyr deithio Cymru’n chwilio am gynulleidfa.
 
Mae’r Tŷ Gwerin, un o ffefrynnau mawr yr Eisteddfod Genedlaethol a Beyond the Border, Gŵyl Chwedleua Ryngwladol Cymru, yn dod ynghyd gyda chysyniad newydd sbon fydd yn cyrraedd eich sgrin neu’ch tabled digidol ym mis Mawrth – y Stomp Stori – gwledd o chwedlau, a chithau, y gynulleidfa, yn dewis yr enillydd haeddiannol ar ôl cystadlu brwd!
 
Byddwn yn dod â pheth o ddoniau chwedleua gorau Cymru ynghyd ar gyfer y digwyddiad unigryw hwn yn y Gymraeg nos Iau 11 Mawrth am 20:00, ac mae’r ddau sefydliad yn gobeithio mai dyma’r cyntaf o nifer o weithgareddau tebyg ar y cyd.
 
Meddai Betsan Moses, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Ry’n ni’n falch iawn i weithio gyda Beyond the Border ar y Stomp Stori gyntaf, sy’n gyfuniad o’r Stomp Gymraeg draddodiadol a chrefft hynafol adrodd stori, gan greu cysyniad newydd sbon, sy’n sicr o apelio at gynulleidfa’r Eisteddfod.
 
“Ry’n ni’n gallu dychmygu’r nosweithiau difyr pan fyddai beirdd a llenorion yn dod ynghyd yn yr Eisteddfodau cynnar ganrifoedd yn ôl, ac rwy’n edrych ymlaen at weld ein fersiwn fodern ni o hyn yn y Stomp Stori ymhen ychydig wythnosau.”
 
Ychwanegodd Naomi Wilds, Cyfarwyddwr Artistig Beyond the Border, “Mae cyfoeth o chwedleua cyfoes yn ffynnu ar hyd a lled Cymru ar hyn o bryd gyda lleisiau newydd ac amrywiol yn dod i’r amlwg yn y Gymraeg. 
 
“Ry’n ni’n hynod falch i ymuno gyda’r Eisteddfod i feithrin yr artistiaid hyn, dod â chynulleidfaoedd ynghyd a dathlu a rhannu cyfoeth diwylliannol mewn digwyddiad hwyliog a chyfeillgar. Mae’r potensial yn gyffrous am fwy o gydweithio ar ffurf ddigidol a chorfforol yn y dyfodol”.