Yr Eisteddfod yn cefnogi ymgyrch #carus4c

3 Rhagfyr 2015

Prif amcanion yr Eisteddfod yw dathlu a hyrwyddo diwylliant Cymru a'r iaith Gymraeg.  Mae S4C yn rhan bwysig a chreiddiol o'r ffordd rydym yn llwyddo i wneud hyn gan ein galluogi i gyrraedd ein cynulleidfa yn ystod y flwyddyn.

Rydym yn annog cefnogwyr yr Eisteddfod i gefnogi'r ymgyrch #carus4c er mwyn gwarchod dyfodol ein hunig sianel Gymraeg ac i arwyddo'r ddeiseb.

Cliciwch yma i fynd i'r ddeiseb i'w harwyddo.