Yr Orsedd yn llawn ar gyfer y Cadeirio

17 Mehefin 2019

Mae nifer y ceisiadau gan aelodau Gorsedd y Beirdd i fod yn rhan o seremoni’r Cadeirio yn yr Eisteddfod eleni’n golygu bod llwyfan y Pafiliwn wedi’i lenwi, ac nad oes modd i unrhyw un arall gofrestru i wneud cais i fod yn y seremoni.

Mae aelodau’n cofrestru ymlaen llaw ar gyfer gweithgareddau’r Orsedd yn yr Eisteddfod bob blwyddyn, ac yn ôl yr Arwyddfardd, Dyfrig ab Ifor, mae’r ymateb eleni wedi bod yn ardderchog, a dywed, “Seremoni’r Cadeirio sydd fwyaf poblogaidd bob tro, ond mae nifer yr aelodau sydd wedi datgan eu hawydd i fod yn rhan o’r Orsedd eleni eto yn arbennig iawn.  Dyma’r trydydd tro yn olynol i hyn ddigwydd, ac mae’n amlwg felly fod cymryd rhan yn y seremoni’n dod yn fwy fwy poblogaidd, sydd wrth gwrs i’w groesawu’n arw.

“Ond, mae hyn yn golygu bod nifer sydd heb gysylltu eto am fod yn siomedig, ac felly mae’r neges yn glir, rhaid cofrestru’n gynharach y flwyddyn nesaf er mwyn cael lle yn y Cadeirio.  Ac mae’r un peth yn wir am y seremonïau eraill, gyda’r Coroni hefyd yn prysur lenwi, felly os nad ydych chi am golli’r cyfle yma hefyd, ewch ati i gofrestru’n syth.

“Rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at Eisteddfod Sir Conwy, ac yn gobeithio y gwelwn deilyngdod ym mhob un o’r prif seremonïau, a bydd modd i’r Orsedd gyd-ddathlu llwyddiant gyda phawb o lwyfan llawn y Pafiliwn ar Faes y Brifwyl!”

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy ar gyrion Llanrwst o 3-10 Awst.  Am ragor o wybodaeth ewch i www.eisteddfod.cymru neu ffoniwch 0845 4090 900.