Urddo ar sail gradd

Hoffech chi ymaelodi â’r Orsedd a chael cymryd rhan yn ei gorymdeithiau a’i seremonïau lliwgar? 
 
Os ydych wedi graddio yn y Gymraeg neu Gerddoriaeth, neu wedi graddio mewn pwnc neu bynciau eraill gan astudio o leiaf dwy ran o dair o’r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, gallwch ymuno â’r Orsedd heb sefyll unrhyw arholiadau pellach.
 
Bydd pob aelod newydd yn dod yn aelod ar yr un gwastad, sef fel Derwydd, ac yn derbyn un ai'r Wisg Werdd neu'r Wisg Las, yn ddibynnol ar faes eu gradd. Yn fras, bydd graddedigion yn y Celfyddydau yn mynd i’r Wisg Werdd, a graddedigion yn y Gwyddorau yn derbyn Gwisg Las. 
 
Dim ond enillwyr prif wobrau’r Eisteddfod Genedlaethol a urddir i’r Wisg Wen.
 
Rhaid i bob aelod o’r Orsedd fedru siarad Cymraeg, a disgwylir i bob aelod ymaelodi yn Llys yr Eisteddfod Genedlaethol 
 
Am ragor o wybodaeth ac am ffurflen gais, cysylltwch â Chofiadur yr Orsedd, y Cyn-Archdderwydd Christine, 16 Kelston Road, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2AJ neu anfonwch ebost at christine@eisteddfod.org.uk
 
Ni allwn dderbyn rhagor  o geisiadau ar gyfer urddo ar sail gradd yn Eisteddfod Ceredigion gan fod y seremoni bellach yn llawn.