Ysgoloriaeth PhD : Yr Eisteddfod mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

6 Tachwedd 2019

Mae’r Eisteddfod mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cynnig ysgoloriaeth am dair blynedd – drwy nawdd Cronfa Ewropeaidd – ar gyfer doethuriaeth ym maes datblygiadau rhyngwladol a digidol yr Eisteddfod.
 
Dyma gyfle unigryw ac arbennig i gydweithio’n agos gyda’r Eisteddfod ar gyfnod cyffrous yn ei datblygiad gan ennill cymhwyster academaidd uchel ar yr un pryd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cyfrannu at archwilio ac arbrofi gydag agweddau ar strategaeth ryngwladol a strategaeth ddigidol ar gyfer yr Eisteddfod. 
 
Arweinir y tîm arolygu academaidd gan yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant sydd â phrofiad rhyngwladol eang ym maes y diwydiannau creadigol ac sydd wedi arolygu wyth doethuriaeth yn llwyddiannus, gan gynnwys tair o fewn y cynllun penodol hwn. 
Bydd cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus dreulio amser byr mewn gwlad neu wledydd eraill fel rhan o’r ddoethuriaeth.
Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gefndir mewn un neu fwy o’r meysydd canlynol: y celfyddydau, y diwydiannau creadigol, busnes, marchnata, cyfathrebu a’r digidol. Yn bennaf oll, bydd yn meddu ar y sgiliau a’r brwdfrydedd angenrheidiol i ymgymryd â phrosiect ymchwil ymarferol ac arloesol wrth i’r Eisteddfod gynllunio ei gweithgaredd yn y meysydd pwysig hyn. 
 
Mae’r ysgoloriaeth yn cynnwys ffioedd, grant blynyddol o £14,628 (sy’n codi i £14,922 erbyn y 3edd flwyddyn) ynghyd â chyllideb o hyd at £9,000 dros y tair blynedd ar gyfer offer, teithio a chostau eraill. 
Bydd y PhD – sydd yn llawn amser – yn dechrau ym mis Chwefror 2020 ac fe fydd yn rhaid cyflwyno’r gwaith terfynol cyn Awst 2023 fan bellaf. 
 
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 2 Rhagfyr 2019.  
 
Meddai Betsan Moses, Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol: “Bydd yr ysgoloriaeth hon yn darparu cyfle unigryw i’r unigolyn i fod yn rhan o ddatblygiad cyffrous yn hanes yr Eisteddfod wrth i ni fireinio’n blaenoriaethau a chreu gŵyl ddeinamig rhyngwladol ei hapêl. Bydd ffrwyth yr ymchwil yn bwydo’n strategaethau hir dymor.”
 
Meddai’r Athro Elin Haf Gruffydd Jones o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: “Dyma gyfle gwych a phrosiect hynod gyffrous. Mae doethuriaethau o fewn y rhaglen hon (KESS) yn rhai ymarferol, sydd â’r bwriad o wneud gwahaniaeth yn y byd go iawn drwy gydweithio’n agos gyda phartner allanol. Mae sawl unigolyn wedi manteisio arnynt ar wahanol gyfnodau yn eu bywydau ac wedi cael cyfleoedd gyrfaol arbennig iawn wedi hynny. Dyma’r ysgoloriaethau olaf i wneud doethuriaeth gyda’r cynllun KESS ac mae’r prosiect hwn gyda’r Eisteddfod yn un arbennig iawn.” 
 
Am sgwrs anffurfiol ac am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Athro Elin Haf Gruffydd Jones elin.jones@uwtsd.ac.uk . Mae manylion pellach ar gael yma https://bit.ly/2rix6CE