Zoom

Cyngor ar ddefnyddio Zoom a chodau gwylio'r wythnos

Mae nifer o weithgareddau AmGen yn cael eu darlledu'n fyw ar raglen Zoom. Gallwch ddefnyddio Zoom yn hawdd, ac mae'r rhaglen am ddim, heb orfod lawr-lwytho unrhyw beth i'ch peiriant.

Rydym yn cyhoeddi codau gwylio ar y dudalen hon bob wythnos.  Dyma'r codau ar gyfer wythnos 20 Gorffennaf:

 

20:00 Nos Fercher 22 Gorffennaf

Haf o Gerdd Dafod: Rhan 10

https://eisteddfod.zoom.us/j/83002581621 / 830 0258 1621

 

 

Defnyddio Zoom

Gallwch ddefnyddio Zoom drwy eich cyfrifiadur, tabled neu ffôn.  Os ydych yn bwriadu gwylio sesiwn gyfan, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio tabled neu gyfrifiadur gan fod y sgriniau gymaint yn fwy.  

Dilynwch y ddolen ar gyfer y sesiwn.  Cofiwch - dim ond y ddolen hon fydd yn gweithio ar gyfer y sesiwn.  Peidiwch â cheisio defnyddio'r un ddolen â'r wythnos ddiwethaf; rydym yn newid y codau bob wythnos er mwyn sicrhau diogelwch.

Os nad oes gennych chi app Zoom ar eich ffôn, tabled neu gyfrifiadur, cliciwch ar y ddolen.  Bydd hyn yn mynd â chi'n syth i'r sesiwn.   Os ydych wedi defnyddio Zoom o’r blaen ac wedi llwytho’r app, agorwch yr app a theipio’r cod yn y blwch gwag.  Bydd hyn hefyd yn mynd â chi’n syth i’r sesiwn.

Os nad yw'r sesiwn wedi cychwyn, bydd hyn yn glir ar y sgrin.  Peidiwch â phwyso dim byd.  Bydd y sesiwn yn dechrau'n awtomatig.

Bydd hwylusydd y sesiwn yn egluro sut mae pob sesiwn yn gweithio ar y cychwyn.  Bydd hefyd yn egluro sut mae modd gofyn cwestiynau a sut i ddefnyddio’r botwm Q&A sydd wedi’i leoli ar waelod y sgrin.

Mae Sesiwn y Gweisg a Darlith yr Wythnos yn sesiynau Webinar.  Mae hyn yn golygu bod y sesiwn yn debyg iawn i ddarlith.  Fe fyddwch yn gallu gweld y panel / darlithydd ac unrhyw sleidiau / gyflwyniad.  Ni fydd modd i chi weld na chlywed unrhyw un arall sy'n gwrando a gwylio, ac ni fydd modd iddyn nhw eich gweld na’ch clywed chi.  Bydd cyfle ar ddiwedd y sgwrs / darlith i ofyn cwestiynau, a dylech wneud hyn drwy glicio ar y botwm Q&A ar waelod y sgrin a theipio’ch cwestiwn.

Mae’r gweithdy cynganeddion yn fwy rhyngweithiol, ac mae modd i chi gyfrannu.  Unwaith eto, bydd hwylusydd y sesiwn yn egluro sut mae pethau’n gweithio, a bydd yn egluro sut i ddefnyddio’r botwm ‘chat’ er mwyn gallu cyfrannu llinellau o gynghanedd.  Ar ddechrau’r sesiwn, fe fyddwch chi’n gallu gweld pawb sy’n cymryd rhan yn ogystal â’r tiwtor.  Os nad ydych chi am i bawb eich gweld chi, mae’n ddigon hawdd i chi ddiffodd y fideo. 

Bydd y tiwtor yn gyfrifol am y botwm distewi (mute).  Fel rheol, ni fydd modd i unrhyw un eich clywed, ond ambell dro, fe fydd yn gofyn am ymatebion cyflym ac yn pwyso’r botwm distewi.  Bydd hyn yn eich galluogi i gael eich clywed.  Yna, fe fydd yn eich distewi eto fel nad oes unrhyw synau cefndirol yn effeithio ar y gweithdy.

Gwylio Eto

Mae pob sesiwn Zoom yn cael ei recordio, ei golygu ac yna’n cael ei llwytho i wefan yr Eisteddfod a’n sianel You Tube.  Rydym yn anelu i gyhoeddi sesiynau ar-lein o fewn 48 awr.  Yna, gallwch wylio eto a lawr lwytho unrhyw sleidiau neu wybodaeth berthnasol sy’n cyd-fynd â’r sesiwn.  Byddwn yn cyhoeddi rhaglen AmGen bob dydd Gwener.

Gallwch lawr-lwytho'r wybodaeth ar sut i ddefnyddio Zoom o waelod y dudalen hon.

 

PDF icon Cyngor ar ddefnyddio Zoom