Cerddoriaeth (Corawl)

Manylion y cystadlaethau corawl, y ffurflen gais a'r amodau arbennig i gyd.

27. Cyflwyno Rhaglen o Adloniant - Côr heb fod yn llai nag 20 mewn nifer
Anogir y cystadleuwyr i berfformio arddull amrywiol o gerddoriaeth hunan ddewisiad o wahanol genres hyd at 12 munud o hyd i gynnwys o leiaf 3 o’r elfennau canlynol: pop, sioe gerdd, glee, crefyddol, jazz, gospel, barbershop, roc a thebyg. Ni chaniateir i unrhyw gôr ailganu cân mewn categori arall adeg yr Ŵyl.
Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd Sul 6 Awst 2017

Gwobrau:

1. Cwpan Y Cymro i’w ddal am flwyddyn a £750 (Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen)
2. £500 (£300 Contractwyr PAR, Ynys Môn; £100 Rhodd er cof am Lewis R Jones, Awelfryn, Rhostrehwfa, Llangefni gan Beryl a Vaughan; £100 Parti Meibion Bara Brith)
3. £300 (Wyn a Julia Morgan, Llangefni)

Cyflwynir Medal Ann Dwynant i’w dal am flwyddyn i arweinydd y côr buddugol

 

28. Côr Cymysg heb fod yn llai nag 20 mewn nifer
Rhaglen o gerddoriaeth hunanddewisiad hyd at 12 munud o hyd i gynnwys darn digyfeiliant a darn gan gyfansoddwr o Gymro. (Gellid cyfuno’r ddwy elfen a chael darn digyfeiliant gan gyfansoddwr o Gymro).
Ni chaniateir i unrhyw gôr ailganu cân mewn categori arall adeg yr Ŵyl.
Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd Gwener 11 Awst 2017

Gwobrau:

1. Cwpan Sefydliad Gweithwyr Tredegar i’w ddal am flwyddyn a £750 (Côr Meibion Y Traeth)
2. £500 (£250 Idris Alan a Vai Jones, Llandegfan; £250 Ieuan Elfryn ac Alwena Jones, Caergybi)
3. £300 (Clwb Rotari Llangefni)

Cyflwynir Medal Goffa Morfydd Vaughan Evans i arweinydd y côr buddugol

* Gweler Gwobr y Gân Gymraeg Orau (rhif 33)

 

29. Côr Meibion heb fod yn llai nag 20 mewn nifer
Rhaglen o gerddoriaeth hunanddewisiad hyd at 12 munud o hyd i gynnwys darn digyfeiliant a darn gan gyfansoddwr o Gymro. (Gellid cyfuno’r ddwy elfen a chael darn digyfeiliant gan gyfansoddwr o Gymro).
Ni chaniateir i unrhyw gôr ailganu cân mewn categori arall adeg yr Ŵyl.

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd Sadwrn 12 Awst 2017

Gwobrau:

1. Cwpan Cymdeithas Corau Meibion Cymru i’w ddal am flwyddyn a £750 (Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen)

2. £500 (Rhoddedig gan Gôr Meibion y Foel, Llannerch-y-Medd, Ynys Môn)
3. £300 (Ann, Alwyn ac Arwel i gofio am eu rhieni, Hughie ac Annie Humphreys, Bodffordd)

Cyflwynir Medal Goffa Ivor E Sims i arweinydd y côr buddugol

* Gweler Gwobr y Gân Gymraeg Orau (rhif 33)

 

30. Côr Merched heb fod yn llai nag 20 mewn nifer
Rhaglen o gerddoriaeth hunanddewisiad hyd at 12 munud o hyd i gynnwys darn digyfeiliant a darn gan gyfansoddwr o Gymro. (Gellid cyfuno’r ddwy elfen a chael darn digyfeiliant gan gyfansoddwr o Gymro).
Ni chaniateir i unrhyw gôr ailganu cân mewn categori arall adeg yr Ŵyl.
Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd Iau 10 Awst 2017

Gwobrau:

1. Cwpan Charles Dawe i’w ddal am flwyddyn a £750 (Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen)
2. £500 (£300 Undeb Amaethwyr Cymru Ynys Môn; £200 Gladys, Iwan ac Elfyn Pritchard, Caergybi)
3. £300 (Leon ac Eirian Gibson, Waunfawr, Aberystwyth)

Cyflwynir Medal Côr Merched Hafren – Jayne Davies i arweinydd y côr buddugol

* Gweler Gwobr y Gân Gymraeg Orau (rhif 33)

 

31. Côr Pensiynwyr dros 60 oed heb fod yn llai nag 20 mewn nifer
Rhaglen o gerddoriaeth hunanddewisiad hyd at 12 munud o hyd i gynnwys darn digyfeiliant a darn gan gyfansoddwr o Gymro. (Gellid cyfuno’r ddwy elfen a chael darn digyfeiliant gan gyfansoddwr o Gymro).
Ni chaniateir i unrhyw gôr ailganu cân mewn categori arall adeg yr Ŵyl.

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd Mawrth 8 Awst 2017

Gwobrau:
1. Cwpan OR Owen (Owen Gele) i’w ddal am flwyddyn a £750 (Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen)
2. £500 (Côr Meibion Caergybi)
3. £300 (Hywel a Susan Williams, Llanrug)

Cyflwynir Medal Goffa Hilda Morgan i’w dal am flwyddyn i arweinydd y côr buddugol

* Gweler Gwobr y Gân Gymraeg Orau (rhif 33)

 

32. Côr Ieuenctid dan 25 oed heb fod yn llai nag 20 mewn nifer
Rhaglen o gerddoriaeth hunanddewisiad hyd at 12 munud o hyd i gynnwys darn digyfeiliant a darn gan gyfansoddwr o Gymro. (Gellid cyfuno’r ddwy elfen a chael darn digyfeiliant gan gyfansoddwr o Gymro).

Ni chaniateir i unrhyw gôr ailganu cân mewn categori arall adeg yr Ŵyl.

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd/nos Fercher 9 Awst 2017

Gwobrau:

1. Cwpan y Daily Post i’w ddal am flwyddyn a £750
2. £500
3. £300
(£1,550 Eisteddfod Gadeiriol Bodffordd)

Cyflwynir Medal Goffa Twm Dwynant i’w dal am flwyddyn i arweinydd y côr buddugol

* Gweler Gwobr y Gân Gymraeg Orau (rhif 33)

 

* 33. Cân Gymraeg Orau

Cyflwynir Cwpan y Ffiwsilwyr Cymreig i’w ddal am flwyddyn a £250 (Eddie a Kathleen Owen, Gorad, Y Fali), i’r perfformiad gorau gan Gôr yn yr Adran Gorawl, o ddarn gan gyfansoddwr o Gymro.
 

34. Côr yr Ŵyl

Bydd y panel beirniaid yn dewis y côr buddugol a fydd yn derbyn gwobr o £1,000, yn rhoddedig gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality, Cwpan y Gwarchodlu Cymreig i’w ddal am flwyddyn, ynghyd â gweithdy gydag arweinydd rhyngwladol yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd.

Cyflwynir Baton i arweinydd y côr buddugol sy’n rhoddedig gan Gillian Evans, er cof am ei thad bedydd, Noel Davies.

 

Cymdeithas Eisteddfodau Cymru
 

(200) Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru
Unrhyw gyfuniad o leisiau heb fod yn llai nag 20 mewn nifer, i gyflwyno dau ddarn cyferbyniol heb fod yn hwy na 8 munud, ac i gynnwys darn gan gyfansoddwr o Gymro.
Ni chaniateir i unrhyw gôr ail ganu cân mewn categori arall adeg yr Ŵyl.

Bydd cystadlu mewn dwy eisteddfod leol rhwng Mai 2015 a Mai 2017 yn rhoi’r hawl i gystadlu yn y gystadleuaeth hon yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017.

Wrth gofrestru, rhaid nodi enwau’r Eisteddfodau lleol y cystadlwyd ynddynt.

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd Sadwrn 5 Awst.

Gwobr:
1. Cwpan Miss Menai Williams a Mrs Nesta Davies i’w ddal am flwyddyn a £500
2. £300
3. £200
(£1,000 Gwobr Goffa Catherine Lloyd Morgan, gynt o Langors Fach, Ffair Rhos)
Cyflwynir Medal Goffa Gwilym E Humphreys [Cymrawd yr Eisteddfod Genedlaethol] i arweinydd y côr buddugol
* Gweler Gwobr y Gân Gymraeg Orau (rhif 33)

 

(201) Ensemble Lleisiol 10 - 26 oed (3 a 6 mewn nifer)
Hunanddewisiad gyda chyfeiliant neu'n ddigyfeiliant. Geiriau Cymraeg.

Dim mwy na 4 munud i’w pherfformio. Rhaid sicrhau copïau i’r beirniaid.

Bydd ennill mewn dwy eisteddfod leol – a dwy yn unig – rhwng Eisteddfod Genedlaethol 2016 a diwedd Gorffennaf 2017 yn rhoi’r hawl i gystadlu yn y gystadleuaeth hon yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017.

Gwobrau:

1. £150 (Rhoddedig gan Arthur Lloyd Owen er cof am ei wraig Wendy [Alawes y Wyddfa])
2. £100 (Teulu Taleilian, Talwrn)
3. £50 (Capel Gosen, Llangwyllog)

 

Ysgoloriaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru
Cynigir Ysgoloriaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru i alluogi’r enillwyr i dderbyn hyfforddiant pellach ym maes perfformio ar lwyfan eisteddfodol.
Noddwyr yr ysgoloriaeth yn 2017, gwerth £1,000 yw John Elfed a Sheila Jones i gofio’r dyddiau dedwydd pan yn byw yn Sir Fôn.
Ni chaniateir ennill yr ysgoloriaeth fwy na unwaith. Os yw cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru’n cynnwys mwy nag un cystadleuydd, fe rennir yr ysgoloriaeth rhyngddynt.

Swyddog Datblygu:

Shân Crofft

www.steddfota.org

Microsoft Office document icon Ffurflen Gais (Word)PDF icon Ffurflen Gais (PDF)PDF icon Rheolau ac Amodau Cystadlu 2017PDF icon Amodau arbennig adran Gerddoriaeth (PDF)