Cerddoriaeth (Corawl)

Manylion y cystadlaethau corawl, y ffurflen gais a'r amodau arbennig i gyd.

28. Cyflwyno Rhaglen o Adloniant - Côr heb fod yn llai nag 20 mewn nifer
Anogir y cystadleuwyr i berfformio arddull amrywiol o gerddoriaeth hunan ddewisiad o wahanol genres hyd at 12 munud o hyd i gynnwys o leiaf 3 o’r elfennau canlynol: pop, sioe gerdd, glee, crefyddol, jazz, gospel, barbershop, roc a thebyg. Ni chaniateir i unrhyw gôr ail-ganu cân mewn categori arall adeg yr Ŵyl.
Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd Sul 5 Awst 2018

Gwobrau:

1. Cwpan Y Cymro i’w ddal am flwyddyn a £750 (Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen)
2. £500 (Eglwys Gymraeg yr Annibynnwyr, Loveday Street, Birmingham)
3. £300  (Avril Jones, Parc y Rhath, Caerdydd)

Cyflwynir Medal Ann Dwynant i’w dal am flwyddyn i arweinydd y côr buddugol

* Gweler Gwobr y Gân Gymraeg Orau (rhif 35)

--------------------

29. Côr Cymysg heb fod yn llai nag 20 mewn nifer
Rhaglen o gerddoriaeth hunanddewisiad hyd at 12 munud o hyd i gynnwys darn digyfeiliant a darn gan gyfansoddwr o Gymro. (Gellid cyfuno’r ddwy elfen a chael darn digyfeiliant gan gyfansoddwr o Gymro).
Ni chaniateir i unrhyw gôr ailganu cân mewn categori arall adeg yr Ŵyl.
Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd/nos Gwener 10 Awst 2018

Gwobrau:

1. Cwpan Sefydliad Gweithwyr Tredegar i’w ddal am flwyddyn a £750 (Côrdydd)
2. £500 (Côr Godre’r Garth)
3. £300 (£200 Cantorion Creigiau; £100 Cronfa Cantorion Bro Nedd)

Cyflwynir Medal Goffa Morfydd Vaughan Evans i arweinydd y côr buddugol

* Gweler Gwobr y Gân Gymraeg Orau (rhif 35)

--------------------

30. Côr Meibion heb fod yn llai nag 20 mewn nifer
Rhaglen o gerddoriaeth hunanddewisiad hyd at 12 munud o hyd i gynnwys darn digyfeiliant a darn gan gyfansoddwr o Gymro. (Gellid cyfuno’r ddwy elfen a chael darn digyfeiliant gan gyfansoddwr o Gymro).
Ni chaniateir i unrhyw gôr ailganu cân mewn categori arall adeg yr Ŵyl.

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd Sadwrn 11 Awst 2018

Gwobrau:

1. Cwpan Cymdeithas Corau Meibion Cymru i’w ddal am flwyddyn a £750 (Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen)

2. £500 (Rob a Blod Lewis)
3. £300 (Gwyneth er cof am i gŵr, Stan Jones, Llysfaen, Caerdydd)

Cyflwynir Medal Goffa Ivor E Sims i arweinydd y côr buddugol

* Gweler Gwobr y Gân Gymraeg Orau (rhif 35)

--------------------

31. Côr Merched heb fod yn llai nag 20 mewn nifer
Rhaglen o gerddoriaeth hunanddewisiad hyd at 12 munud o hyd i gynnwys darn digyfeiliant a darn gan gyfansoddwr o Gymro. (Gellid cyfuno’r ddwy elfen a chael darn digyfeiliant gan gyfansoddwr o Gymro).
Ni chaniateir i unrhyw gôr ailganu cân mewn categori arall adeg yr Ŵyl.
Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd Iau 9 Awst 2018

Gwobrau:

1. Cwpan Charles Dawe i’w ddal am flwyddyn a £750 (Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen)
2. £500
3. £300 (Merched y Wawr Y Bont-faen)

Cyflwynir Medal Côr Merched Hafren – Jayne Davies i arweinydd y côr buddugol

* Gweler Gwobr y Gân Gymraeg Orau (rhif 35)

--------------------

32. Côr i rai 60 oed a throsodd heb fod yn llai nag 20 mewn nifer
Rhaglen o gerddoriaeth hunanddewisiad hyd at 12 munud o hyd i gynnwys darn digyfeiliant a darn gan gyfansoddwr o Gymro. (Gellid cyfuno’r ddwy elfen a chael darn digyfeiliant gan gyfansoddwr o Gymro).
Ni chaniateir i unrhyw gôr ailganu cân mewn categori arall adeg yr Ŵyl.

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd Mawrth 7 Awst 2018

Gwobrau:
1. Cwpan OR Owen (Owen Gele) i’w ddal am flwyddyn a £750 (Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen)
2. £500
3. £300

Cyflwynir Medal Goffa Hilda Morgan i’w dal am flwyddyn i arweinydd y côr buddugol

* Gweler Gwobr y Gân Gymraeg Orau (rhif 35)

--------------------

33. Côr Ieuenctid dan 25 oed heb fod yn llai nag 20 mewn nifer
Rhaglen o gerddoriaeth hunanddewisiad hyd at 12 munud o hyd i gynnwys darn digyfeiliant a darn gan gyfansoddwr o Gymro. (Gellid cyfuno’r ddwy elfen a chael darn digyfeiliant gan gyfansoddwr o Gymro).

Ni chaniateir i unrhyw gôr ailganu cân mewn categori arall adeg yr Ŵyl.

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd/nos Fercher 8 Awst 2018

Gwobrau:

1. Cwpan y Daily Post i’w ddal am flwyddyn a £750 (Er cof am Doreen Batten a Joan Hooper, y chwiorydd Williams gynt o Arosfa, Llanwrtyd)
2. £500 (Côr Hen Nodiant)
3. £300 (Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf)

Cyflwynir Medal Goffa Twm Dwynant i’w dal am flwyddyn i arweinydd y côr buddugol

* Gweler Gwobr y Gân Gymraeg Orau (rhif 35)

--------------------

34. Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru
Unrhyw gyfuniad o leisiau heb fod yn llai nag 20 mewn nifer, i gyflwyno dau ddarn cyferbyniol heb fod yn hwy na 8 munud, ac i gynnwys darn gan gyfansoddwr o Gymro.
Ni chaniateir i unrhyw gôr ail ganu cân mewn categori arall adeg yr Ŵyl.
Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd Sadwrn 4 Awst 2018

Bydd cystadlu mewn dwy eisteddfod leol rhwng Mai 2016 a Mai 2018 yn rhoi’r hawl i gystadlu yn y gystadleuaeth hon yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018.

Wrth gofrestru, rhaid nodi enwau’r Eisteddfodau lleol y cystadlwyd ynddynt.

Gwobr:
1. Cwpan Miss Menai Williams a Mrs Nesta Davies i’w ddal am flwyddyn a £500
2. £300
3. £200
(£1,000 Gwobr Goffa Catherine Lloyd Morgan, gynt o Glangors Fach, Ffair Rhos)
Cyflwynir Medal Goffa Gwilym E Humphreys [Cymrawd yr Eisteddfod Genedlaethol] i arweinydd y côr buddugol
* Gweler Gwobr y Gân Gymraeg Orau (rhif 35)

--------------------

* 35. Cân Gymraeg Orau

Cyflwynir Cwpan y Ffiwsilwyr Cymreig i’w ddal am flwyddyn a £250, i’r perfformiad gorau gan Gôr yn yr Adran Gorawl, o ddarn gan gyfansoddwr o Gymro.
--------------------

36. Tlws Arweinydd Corawl yr Ŵyl er cof am Sioned James i’r arweinydd corawl gorau sydd wedi creu argraff yn nhŷb y beirniaid.
Tlws i’w ddal am flwyddyn (Côrdydd a theulu Sioned)

--------------------

37. Côr yr Ŵyl

Bydd y panel beirniaid yn dewis y côr buddugol a fydd yn derbyn gwobr o £1,000, yn rhoddedig gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality, Cwpan y Gwarchodlu Cymreig i’w ddal am flwyddyn, ynghyd â gweithdy gydag arweinydd rhyngwladol yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd.

Cyflwynir Baton i arweinydd y côr buddugol sy’n rhoddedig gan Gillian Evans, er cof am ei thad bedydd, Noel Davies.

--------------------

Cymdeithas Eisteddfodau Cymru

38. Ensemble Lleisiol 10 - 26 oed (3 a 6 mewn nifer)
Hunanddewisiad gyda chyfeiliant neu'n ddigyfeiliant. Geiriau Cymraeg.

Dim mwy na 4 munud i’w pherfformio. Rhaid sicrhau copïau i’r beirniaid.

Bydd ennill mewn dwy eisteddfod leol – a dwy yn unig – rhwng Eisteddfod Genedlaethol 2017 a diwedd Gorffennaf 2018 yn rhoi’r hawl i gystadlu yn y gystadleuaeth hon yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018.
Noder: Derbynnir ennill mewn Eisteddfodau Cylch a Sir yr Urdd yn ogystal ag Eisteddfod Sir y Ffermwyr Ifanc fel ‘eisteddfod leol’. (Gweler amodau ar wefan Cymdeithas Eisteddfodau Cymru)

Amodau/Rheolau:
1. Ni ddylid dyblu rhannau, e.e. dim dwy soprano neu ddau denor yn canu’r un rhan drwy’r perfformiad.
2. Caniateir canu ambell far, brawddeg neu un pennill mewn unsain, ond dylid canu’r rhan helaeth o’r darn mewn harmoni, gan gofio rhoi cyfle i bob un o’r unigolion gael sylw blaenllaw yn eu tro.

Gwobrau:

1. £150 (Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf)
2. £100
3. £50

Ysgoloriaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru
Cynigir Ysgoloriaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru i alluogi’r enillwyr i dderbyn hyfforddiant pellach ym maes perfformio ar lwyfan eisteddfodol.
Ni chaniateir ennill yr ysgoloriaeth fwy na unwaith. Os yw cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru’n cynnwys mwy nag un cystadleuydd, fe rennir yr ysgoloriaeth rhyngddynt.

Swyddog Datblygu:

Shân Crofft

www.steddfota.org

PDF icon Rheolau ac Amodau Cystadlu Microsoft Office document icon Ffurflen Gais (Word)PDF icon Ffurflen Gais (PDF)PDF icon Amodau arbennig adran Gerddoriaeth (PDF)