Pafiliwn

Dewch i mewn i’n Pafiliwn i fwynhau peth o’r cystadlu.  

Dyma gartref y rhan fwyaf o’r cystadlaethau a dyma hefyd lle y cynhelir seremonïau’r Orsedd ddydd Llun, Mercher a Gwener.

16:30 Dydd Llun: Y Coroni

16:30 Dydd Mercher:Y Fedal Ryddiaeth

16:30 Dydd Gwener: Y Cadeirio

Mae cyfieithu ar y pryd ar gael yn y Pafiliwn drwy’r wythnos.  Gallwch gasglu’r offer o stondin Cymen y tu allan i’r Pafiliwn.

Cofiwch hefyd am ein cyngherddau gyda’r nos yn y Pafiliwn.