Ynys Môn

Cyngor yr Eisteddfod yn dathlu llwyddiant a pharatoi am y dyfodol

Canlyniadau 2017

Dyma restr lawn o holl ganlyniadau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.

Pedwar enillydd teilwng ar gyfer Gwobr Ifor Davies...

Daeth Ifor Davies i gasgliad dadleuol wth ddyfarnu ei wobr yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017. 

Oriel 2017

Ein hoff luniau gan y ffotograffwyr a fu'n gweithio gyda ni yn Eisteddfod Ynys Môn.

Astudiaeth Achos Nawdd: Gwelliannau Cartref Peninsula

Un o noddwyr Y Lle Celf eleni oedd Gwelliannau Cartref Peninsula, cwmni lleol o’r Gaerwen, sydd wedi noddi nifer o weithgareddau a phrosiectau celfyddydol a chymunedol yn yr ardal dros y blynyddoedd.  

Gwelliannau Cartref Peninsula

Un o noddwyr Y Lle Celf eleni oedd Gwelliannau Cartref Peninsula, cwmni lleol o’r Gaerwen, sydd wedi noddi nifer o weithgareddau a phrosiectau celfyddydol a chymunedol yn yr ardal dros y blynyddoedd.  

Gwthio ffiniau chwythu gwydr

Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Artist Ifanc Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017 i wneuthurwraig o Gaernarfon i wthio ffiniau chwythu gwydr. 

Dyfarnu Gwobr CASW i geffyl

Mae darlun siarcol enfawr yn cael ei ychwanegu at gasgliad Oriel Ynys Môn yn dilyn dyfarniad Gwobr Bwrcasu Cymdeithas Gelfyddyd Gyfoes Cymru. 

Canlyniad Gwobr Josef Herman - y bobl yn cytuno â'r detholwyr

Dyfarnwyd Gwobr Josef Herman - Dewis y Bobl i enillydd Y Fedal Aur am Grefft a Dylunio yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn. 

Tudalennau