Ynys Môn

Astudiaeth Achos Nawdd: Gwelliannau Cartref Peninsula

Un o noddwyr Y Lle Celf eleni oedd Gwelliannau Cartref Peninsula, cwmni lleol o’r Gaerwen, sydd wedi noddi nifer o weithgareddau a phrosiectau celfyddydol a chymunedol yn yr ardal dros y blynyddoedd.  

Gwelliannau Cartref Peninsula

Un o noddwyr Y Lle Celf eleni oedd Gwelliannau Cartref Peninsula, cwmni lleol o’r Gaerwen, sydd wedi noddi nifer o weithgareddau a phrosiectau celfyddydol a chymunedol yn yr ardal dros y blynyddoedd.  

Gwthio ffiniau chwythu gwydr

Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Artist Ifanc Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017 i wneuthurwraig o Gaernarfon i wthio ffiniau chwythu gwydr. 

Dyfarnu Gwobr CASW i geffyl

Mae darlun siarcol enfawr yn cael ei ychwanegu at gasgliad Oriel Ynys Môn yn dilyn dyfarniad Gwobr Bwrcasu Cymdeithas Gelfyddyd Gyfoes Cymru. 

Canlyniad Gwobr Josef Herman - y bobl yn cytuno â'r detholwyr

Dyfarnwyd Gwobr Josef Herman - Dewis y Bobl i enillydd Y Fedal Aur am Grefft a Dylunio yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn. 

Enillwyr Medalau Aur 2017

Tudalennau