Ynys Môn

Yr Orsedd yn llawn ar gyfer y Cadeirio

Mae nifer y ceisiadau gan aelodau Gorsedd y Beirdd i fod yn rhan o seremoni’r Cadeirio yn yr Eisteddfod eleni’n golygu bod llwyfan y Pafiliwn wedi’i lenwi, ac nad oes modd i unrhyw un arall gofrestru i wneud cais i fod yn y seremoni.

Addysg (Athrawon)

Rydym wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru a Menter Iaith Môn i ddatblygu pecyn arbennig ar gyfer CA2. 

Cyflwyniad i Athrawon

Croeso i adran addysg y wefan, ac i becyn addysg yr Eisteddfod.

A Oes Heddwch? - Cyngerdd Agoriadol yr Eisteddfod

“Mae’r ymateb wedi bod yn wych.  Dwi’n gwybod bod y côr i gyd yn teimlo’n freintiedig iawn i gael bod yn rhan o’r cynllun arbennig hwn ac yn rhoi o’u calon ym mhob ymarfer. Dwi’n falch o ddweud hefyd ein bod yn cael lot o hwyl wrth ymarfer a phawb wedi gwirioni â’r gerddoriaeth!” 

Lleoliadau’r Maes

Cyhoeddi manylion rhaglen Pentref Drama Eisteddfod 2017

Cyhoeddwyd manylion rhaglen Pentref Drama'r Eisteddfod eleni heddiw (16 Mai).  

Sesiwn galw draw yr Eisteddfod

Gyda llai na thri mis i fynd tan y daw’r Eisteddfod Genedlaethol i Ynys Môn, mae’r trefnwyr yn cynnal sesiwn galw draw ar gyfer trigolion lleol er mwyn iddyn nhw gael gwybod mwy am y paratoadau olaf dros yr wythnosau nesaf.

Pedwar yn cyrraedd y brig yng nghystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn

Ddoe (13 Mai) cynhaliwyd rownd gynderfynol cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn Oriel Ynys Môn, Llangefni, gyda phedwar ymgeisydd yn cyrraedd y brig ac yn cael y cyfle i gystadlu am wobr Dysgwr y Flwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Cyfle Tendro: Canllaw: A Guide to the Eisteddfod

Rydym yn chwilio am bris ar gyfer y gwaith argraffu canlynol:

Cyhoeddi lein-yp Llwyfan y Maes Eisteddfod Ynys Môn

Mae’r Eisteddfod wedi cyhoeddi’r lein-yp ar gyfer Llwyfan y Maes yn yr ŵyl eleni.

Tudalennau